Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Adatbázisok

  A tantárgy angol neve: Databases

  Adatlap utolsó módosítása: 2015. november 23.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Mérnök Informatikus Szak

  Alapképzés

   

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VITMA311   3/1/0/v 5  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Gajdos Sándor,
  4. A tantárgy előadója
  Név:Beosztás:Tanszék, Int.:

  Dr. Gajdos Sándor

  t. egyetemi docens

  BME-TMIT
  Dr. Tapolcai Jánosegyetemi adjunktus

  BME-TMIT

     
     
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Általános tájékozottság programozási nyelvekről; adatszerkezetekkel, algoritmusokkal kapcsolatos alapismeretek.

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  (TárgyEredmény( "BMEVISZA213" , "aláírás" , _ ) = -1
  VAGY
  TárgyEredmény( "BMEVIMA2207" , "aláírás" , _ ) = -1
  VAGY
  TárgyEredmény( "BMEVIMA2607" , "aláírás" , _ ) = -1
  VAGY
  TárgyEredmény( "BMEVIMAF509" , "aláírás" , _ ) = -1

  VAGY KépzésLétezik("5N-MGAIN")

  VAGY Training.Code=("5NAA78RESZ")
  VAGY
  EgyenCsoportTagja("Brazil 2015-16-1_erk") )

  ÉS NEM ( TárgyEredmény( "BMEVITMAB00", "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY TárgyEredmény("BMEVITMAB00", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  ÉS Training.Code=("5N-A8")

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:

  Algoritmuselmélet

  7. A tantárgy célkitűzése

  Adatbáziskezelő-rendszerek használatával, működtetésével és készítésével kapcsolatos alapvető ismeretek, módszerek elsajátítása. A tanult ismeretek alkalmazása gyakorlati problémákra.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Adat és információ. Strukturált, szemistrukturált és nem strukturált adatok. Az adatbázis fogalma, fontosabb összetevői, felhasználási módjai (meghatározás, rendszerkomponensek, rétegmodellek, nyelvi felületek, adatfüggetlenség, felhasználói szintek).

  Strukturált adatok modellezése, adatmodell fogalma, előmodell. Az egyed-kapcsolat (ER) modell, tervezés ER diagramok segítségével. Relációs adatmodell, reláció, séma, attribútum.

  Relációs algebra. Codd-féle alapmûveletek, leszármaztatott mûveletek, illesztések, relációs teljesség. Sor- és oszlopkalkulus, biztonságos kifejezések. SQL (alapvetõ lekérdezések, sémák létrehozása és kezelése)

  Az XML alapjai (alapfogalmak, használata az adatbázisok területén, lekérdezések)

  Fizikai adatszervezés. Diszk-rezidens és memória-rezidens adatbázisok. (heap, hash, indexelés, ritka index, sűrű index, B-fák, több kulcs szerinti indexelés).

  Relációs lekérdezések kiértékelése.

  Relációs sémák tervezése. Tranzakció-, ill. lekérdezésorientált megközelítés. Adatbázis kényszerek szerepe. Reláció redundanciája. Anomáliák. Funkcionális függések, normálformák. Veszteségmentes, függőségőrző sémafelbontások.

  Többfelhasználós működés elemei (ACID, zárak, éhezés, patt, sorosíthatóság, tranzakció modellek, 2PL, fa protokoll, figyelmeztető protokoll, időbélyegek, verziók, tranzakcióhibák kezelése, piszkos adat, lavina, rendszerhibák kezelése, naplózási technikák, visszaállítás, ellenőrzési pontok).

  Adatbázis-tranzakciók elosztott környezetben (elosztott zárkezelés, globális sorosíthatóság, 2PC, 3PC).

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás, kéthetente gyakorlat.

  10. Követelmények
  • A szorgalmi időszakban: Aláírás feltétele a zárthelyi sikeres teljesítése.
  • A vizsgaidőszakban: írásbeli és szóbeli vizsga.
  11. Pótlási lehetőségek A félév során az arra kijelölt időpontban (pótzh), valamint a pótlási héten (pót-pót zh) pótlási lehetőséget biztosítunk.
  12. Konzultációs lehetőségek

  Előzetes időpont egyeztetés mellett az egész félévben.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  1. Gajdos: Adatbázisok, Műegyetemi Kiadó 2000-2012.
  2. Ullman-Widom: Adatbázisrendszerek, alapvetés, Panem, 1998.
  3. Garcia-Ullman-Widom: Adatbázisrendszerek megvalósítása, Panem, 2001.
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  Kontakt óra56
  Félévközi készülés órákra28
  Felkészülés zárthelyire20
  Házi feladat elkészítése -
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása10
  Vizsgafelkészülés36
  Összesen150

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:Beosztás:Tanszék, Int.:
  Dr. Gajdos Sándort. docensTMIT
  Dr. Kardkovács Zsolt Tivadar