Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Infokommunikációs rendszerek menedzsmentje

  A tantárgy angol neve: Management of Infocommunication Systems

  Adatlap utolsó módosítása: 2021. január 30.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Műszaki menedzser szak, BSc képzés

  Kötelezően válsztható tantárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VITMA066 6 2/0/0/v 3  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Babarczi Péter,
  4. A tantárgy előadója

   Név: Beosztás:Tanszék, Intézet: 
   Dr. Babarczi Péter PhD egyetemi adjunktus TMIT
   Dr. Pašić Alija PhD egyetemi adjunktus TMIT
   Baumann Ferenc mestertanár TMIT

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít A tárgy, alapozó tárgy.
  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  TárgyEredmény( ahol a TárgyKód = "BMETE90AX29", ahol a Típus = "JEGY", ahol a Ciklus = tetszőleges, ahol a KépzésKód = tetszőleges) >=2 ÉS TárgyEredmény( ahol a TárgyKód = "BMETE13AX18", ahol a Típus = "JEGY", ahol a Ciklus = tetszőleges, ahol a KépzésKód = tetszőleges) >=2

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:

  Kötelező:

  BMETE90AX29 Matematika A3

  BMETE13AX18 Fizika

  7. A tantárgy célkitűzése A hallgatók megismerkednek a tradicionális és modern infokommunikációs rendszerekkel, az optikai és IP-alapú kommunikációval, a jövő infokommunikációs rendszereivel, az infokommunikációs erőforrásokkal, és mindezek menedzsmentjével. A hallgatók áttekintést kapnak az infokommunikációs rendszerekkel kapcsolatos K+F és innovációs tevékenységekről.
  8. A tantárgy részletes tematikája
  • Bevezetés, alapfogalmak. Az infokommunikáció fogalma, az infokommunikációs rendszerek típusai, osztályozása, gazdasági szerepe. Infokommunikációs termékek és szolgáltatások, infokommunikációs ellátottság.
  • Tradicionális, keskenysávú távközlő hálózatok és szolgáltatások. Helyhez kötött (vezetékes) telefonhálózatok és szolgáltatások.
  • Mobil rádiótelefon hálózatok rendszertechnikai felépítése, generációi, mobil szolgáltatások (beszéd és SMS).
  • Adathálózatok és adatátviteli szolgáltatások. Menedzselt bérelt vonal. A csomagkapcsolás elve. Csomagkapcsolt hálózatok és szolgáltatások.
  • Digitális televíziózás. Műsor- és tartalomszolgáltatás. KTV hálózatok felépítése. Internet és telefon KTV hálózatokon.
  • Modern szélessávú infokommunikációs hálózatok és szolgáltatások. A digitális előfizetői vonalak típusa.
  • Optikai transzport hálózatok és szolgáltatások fejlődése. Forgalmi és szolgáltatásminőségi (QoS) paraméterek.
  • Infokommunikációs rendszerek és szolgáltatások megbízhatósága, megbízható hálózatok tervezése.
  • IP-alapú kommunikáció. Az IP hálózatok működése. Internet, World Wide Web, elektronikus levelezés.
  • A jövő infokommunikációs rendszerei: a Jövő Internete és főbb területei (tartalom centrikus hálózatok, ambiens és szenzor hálózatok).
  • Hálózatok és szolgáltatások menedzsmentje. A hálózatmenedzsment működése, funkcionális területei.
  • Infokommunikációs erőforrások. Frekvenciagazdálkodás, azonosítógazdálkodás.
  • Kutatás-fejlesztés és innováció-menedzsment az infokommunikáció területén. Módszerek, szervezetek, finanszírozás.
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás
  10. Követelmények
  • A szorgalmi időszakban: Jelenléti ív, az aláírás feltétele az előadások 70%-án való részvétel
  • A vizsgaidőszakban: Írásbeli vizsga, szóbeli korrigálási lehetőséggel.
  11. Pótlási lehetőségek

  Kijelölt vizsganapon vagy személyes egyeztetés alapján.

  12. Konzultációs lehetőségek Órák előtt és után, továbbá a tanszéken, egyeztetés szerint
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  1. "Infokommunikációs rendszerek menedzsmentje” címmel a hallgatók számára az előadások anyagát (kb. 300 PowerPoint ábra) a tanszék honlapján elhelyezzük.
  2. Ajánlott irodalom: Az egyes anyagrészeknél megadjuk a felhasználható szakirodalmat.
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra28
  Félévközi készülés órákra22
  Felkészülés zárthelyire  -
  Házi feladat elkészítése  -
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása10
  Vizsgafelkészülés30
  Összesen90
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

   Név: Beosztás:Tanszék, Intézet: 
   Dr. Sallai Gyula DScegy. tanár TMIT
   Dr. Abos Imre PhDegy. docens TMIT
   Dr. Babarczi Péter PhDegy. adjunktus TMIT