Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Irodai eszközök programozása

  A tantárgy angol neve: Automation in Office Suites

  Adatlap utolsó módosítása: 2016. január 22.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Semmelweis Egyetem
  Általános Orvostudományi Kar
  Egészségügyi szervező alapszak, ügyvitelszervező szakirány
  Kötelező tárgy

   

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VITMA046 2 1/2/0/f 3  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Henk Tamás,
  A tantárgy tanszéki weboldala http://qosip.tmit.bme.hu/twiki/ABKBME035
  4. A tantárgy előadója

  Németh Felicián, tanársegéd, TMIT, BME

  Oláh István, mestertanár, AUT, BME

   

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Programozási alapfogalmak: változók, vezérlési szerkezetek, függvények, stb.

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  TargyEredmeny( "BMEVIAUA069" ,  "jegy" , _ )   >= 2
  TargyEredmeny( "BMEVIAUA069" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  Training.code=("5N-MGAIN")

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:

  Kötelező:

  Programozás (VIAUA069)

   

  7. A tantárgy célkitűzése

  Egyrészt haladó szintű felhasználói ismeretek megszerzése az irodai programcsomagok (szövegszerkesztő, táblázatkezelő, prezentációszerkesztő) használatában, különös tekintettel a táblázatkezelőre. Másrészt bevezetés e programok automatizálásába az általuk felkínált (makró-) nyelveken való programozásukkal. A tárgy ennek megfelelően készség szintű gyakorlati ismereteket nyújt egyszerű Office programozási feladatok kivitelezésére Visual Basic nyelven.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  1. A Micosoft Word alapvető funkcióinak áttekintése: stílusok használata, ábrák beillesztése, képaláírások, ábrák és irodalomjegyzék hivatkozása a szövegből, tartalom- és irodalomjegyzék készítése

  2-3. A táblázatkezelő program alapismereteinek áttekintése: adatbevitel, módosítás, rendezés; referenciák tartományokra; táblázatkezelő funkciók segítségével matematikai és logikai függvények használata (szum, ha, fkeres, max, hol.van, index, darab, nagy, átlag); grafikonok; képletvizsgálat: elődök, utódok feltérképezése; adatérvényesség-ellenőrzés; űrlap-vezérlőelemek használata, cellához való kötésük; lapvédelem, munkalap zárolása; kimutatások készítése (pivot table, chart)

  4. Relatív, abszolút címzés. Makrók rögzítése, visszajátszása, gyorsbillentyűhöz rendelése. Makró forrásának megtekintése. Körlevél készítése excel munkalapon tárolt forrásadatokból, egyéni adatmezők használata.

  5.  Visual Basic alapok: a Visual Basic Editor, nyomkövetés; eljárások, While/Until ciklus, If szintaktikája, Not, Mod, értékadások; ActiveCell, IsEmpty, Cells, Offset, Select, Row, Column.

  6. Visual Basic alapok: sorfolytató karakter; a for ciklus; a tartomány (Range) osztály címzési lehetőségei; a Value és a Formula attribútumok közti különbség; eredmények közlése: cellában, MsgBox(), Debug.Print()

  7. Automatikus dokumentumgenerálás. Dokumentum automatikus előállítása Excel adatokból címtár segítségével. XML-szerű adatokból formázott dokumentum előállítása makró használatával. Application.ScreenUpdating

  8. Képletvizsgálat, függőségek feltérképezése. Elődök, utódok feltárása a felhasználói interfészek keresztül, számítási beállítások; Visual Basic nyelvi elemek: For Each, futási hiba kezelése (On Error...); Rekurzió; elődök, utódok feltárása Visual Basicben.

  9. Adat importálása webről. Stringek összefűzése; munkalapok kezelése VBA-ból: ActiveSheet, Select, Add, Name, iteráció a munkalapokon; adatok importálása a felhasználói és a programozói interfészen keresztül; grafikonok automatikus előállítása.

  10. Makró hozzárendelése nyomógombhoz; szalagok illetve a gyorselérési eszköztár testreszabása; Excel adatok bemutatása PowerPointban: adatok csatolása; Előadás készítése PowerPointban, sablonok használata, animációk

  11. Alternatív irodai programcsomagok: OpenOffice.org / LibreOffice. A szabad szoftver definíciója; lekötés (Lock-in), lehetséges védekezések; Office fájlformátumok; OpenOffice.org történelem;  Google Docs.

  12.  A korábbi anyagokat lefedő egyéni feladat önálló megoldása. („Ellenőrző mérés”)

  13-14. További Office programok bemutatása: Outlook, Visio, OneNote, Publisher.  SharePoint

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás és számítógépes laborgyakorlat.

  10. Követelmények

  A gyakorlati órák legalább 70 százalékát kell legalább elégséges szinten megoldani. A hallgató féléves jegye a gyakorlati feladatokra kapott jegyek átlaga, amibe az egyéni feladatra adott osztályzat 50 százalékos súllyal szerepel.

  11. Pótlási lehetőségek

  A pótlási héten egy gyakorlati feladat megoldása különeljárási-díj ellenében pótolható.

  12. Konzultációs lehetőségek Igény szerint, az oktatóval egyeztetve.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra42
  Félévközi készülés órákra14
  Felkészülés zárthelyire-
  Házi feladat elkészítése34
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása-
  Vizsgafelkészülés-
  Összesen90
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta Németh Felicián, tanársegéd,TMIT, BME