Adatbázisok

A tantárgy angol neve: Databases

Adatlap utolsó módosítása: 2017. január 14.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Semmelweis Egyetem

Egészségügyi Közszolgálati Kar Egészségügyi szervező alapszak, ügyvitelszervező szakirány kötelező tárgy

 

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VITMA004   2/0/3/v 5  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Gajdos Sándor,
4. A tantárgy előadója
Név: Beosztás:

 

Tanszék, Int.:

 

Dr. Gajdos Sándor

 

t. docens

 

BME-TMIT

 

Marton József

 

ügyvivő szakértő

 

BME-TMIT

 

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Általános tájékozottság programozási nyelvekről; adatszerkezetekkel, algoritmusokkal kapcsolatos alapismeretek.

 

6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
(NEM (Training.Code=("5N-A8")
VAGY Training.Code=("5N-M8") )

ÉS
(TargyEredmeny( "BMEVIAUA069" , "jegy" , _ ) >= 2 VAGY
TargyEredmeny( "BMEVIAUA002" , "jegy" , _ ) >= 2 ) )

VAGY Training.Code=("5N-MGAIN")

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

Ajánlott:
Kötelező:

VIAUA002 / IBKBME???_??, BIT II. Programozás: (kredit kötelező) vagy

 

VIAUA069 / IBKBME001_2M, BIT II. Programozás: (kredit kötelező)

 

A tantárgyat nem vehetik fel a Villamosmérnöki és Informatikai Kar mérnökinformatikus hallgatói.

 

7. A tantárgy célkitűzése Adatbáziskezelő-rendszerek működésével és használatával kapcsolatos alapvető ismeretek, módszerek elsajátítása. A tanult ismeretek alkalmazása gyakorlati problémák megoldására.

 

8. A tantárgy részletes tematikája ·         1-2. hét: Adat és információ. Strukturált, szemistrukturált és nem strukturált adatok. Az adatbázis fogalma, fontosabb összetevői, felhasználási módjai (meghatározás, rendszerkomponensek, rétegmodellek, nyelvi felületek, adatfüggetlenség, felhasználói szintek).

 

·         3. hét: Strukturált adatok modellezése, adatmodell fogalma, előmodell. Az egyed-kapcsolat (ER) modell, tervezés ER-diagramok segítségével.

 

·         4. hét: Relációs adatmodell, reláció, séma, attribútum.

 

·         5. hét: Relációs algebra I: Codd-féle alapműveletek.

 

·         6. hét: Relációs algebra II: Származtatott műveletek, illesztések, relációs teljesség.

 

·         7. hét: Az XML alapjai (alapfogalmak, használata az adatbázisok területén, lekérdezések).

 

·         8. hét: Relációs sémák tervezése I: Tranzakció-, ill. lekérdezés-orientált megközelítés. Adatbázis-kényszerek szerepe. Reláció redundanciája. Anomáliák.

 

·         9. hét: Relációs sémák tervezése II: Funkcionális függések, normálformák.

 

·         10. hét: Fizikai adatszervezés I: Diszk-rezidens és memória-rezidens adatbázisok (heap, hash)

 

·         11. hét: Fizikai adatszervezés II: Indexelés, ritka index, sűrű index, B-fák, több kulcs szerinti indexelés.

 

·         12. hét: Relációs lekérdezések optimalizálása.

 

·         13. hét: Többfelhasználós működés alapjai: ACID tulajdonság, ütemezések, sorosíthatóság.

 

·         14. hét: Elosztott adatbázisok architekturális és működési kérdései.

 

·         7-14. hét (labor): SQL (alapvető és haladó lekérdezések, sémák létrehozása és kezelése, riportkészítés).

 

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Kiscsoportos előadások és laborgyakorlatok vegyesen, a tárgytematika által megkövetelt időzítéssel.

 

Óraszáma: névlegesen heti 2 óra előadás és 3 óra laborfoglalkozás.

 

10. Követelmények a.       A szorgalmi időszakban: 1 db zárthelyi, amelynek sikeres megírása az aláírás megszerzésének feltétele.

 

b.       A vizsgaidőszakban: írásbeli és szóbeli vizsga.

 

11. Pótlási lehetőségek A sikertelen zárthelyi pótzárthelyin, ill. pót-pótzárthelyin pótolható.

 

12. Konzultációs lehetőségek Igény szerint.

 

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom [1]   Gajdos: Adatbázisok, 2016.

 

[2]   Ullman-Widom: Adatbázisrendszerek, alapvetés, Panem, 1998.

 

[3]   Garcia-Ullman-Widom: Adatbázisrendszerek megvalósítása, Panem, 2001.

 

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra70
Félévközi készülés órákra35
Felkészülés zárthelyire10
Házi feladat elkészítése0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása15
Vizsgafelkészülés20
Összesen150
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
Név:

 

Beosztás:

 

Tanszék, Int.:

 

Dr. Gajdos Sándor

 

t. docens

 

BME-TMIT

 

Marton József

 

ügyvivő szakértő

 

BME-TMIT