Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Adatbázisok

  A tantárgy angol neve: Databases

  Adatlap utolsó módosítása: 2017. január 14.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Semmelweis Egyetem

  Egészségügyi Közszolgálati Kar Egészségügyi szervező alapszak, ügyvitelszervező szakirány kötelező tárgy

   

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VITMA004   2/0/3/v 5  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Gajdos Sándor,
  4. A tantárgy előadója
  Név: Beosztás:

   

  Tanszék, Int.:

   

  Dr. Gajdos Sándor

   

  t. docens

   

  BME-TMIT

   

  Marton József

   

  ügyvivő szakértő

   

  BME-TMIT

   

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Általános tájékozottság programozási nyelvekről; adatszerkezetekkel, algoritmusokkal kapcsolatos alapismeretek.

   

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  (NEM (Training.Code=("5N-A8")
  VAGY Training.Code=("5N-M8") )

  ÉS
  (TargyEredmeny( "BMEVIAUA069" , "jegy" , _ ) >= 2 VAGY
  TargyEredmeny( "BMEVIAUA002" , "jegy" , _ ) >= 2 ) )

  VAGY Training.Code=("5N-MGAIN")

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:
  Kötelező:

  VIAUA002 / IBKBME???_??, BIT II. Programozás: (kredit kötelező) vagy

   

  VIAUA069 / IBKBME001_2M, BIT II. Programozás: (kredit kötelező)

   

  A tantárgyat nem vehetik fel a Villamosmérnöki és Informatikai Kar mérnökinformatikus hallgatói.

   

  7. A tantárgy célkitűzése Adatbáziskezelő-rendszerek működésével és használatával kapcsolatos alapvető ismeretek, módszerek elsajátítása. A tanult ismeretek alkalmazása gyakorlati problémák megoldására.

   

  8. A tantárgy részletes tematikája ·         1-2. hét: Adat és információ. Strukturált, szemistrukturált és nem strukturált adatok. Az adatbázis fogalma, fontosabb összetevői, felhasználási módjai (meghatározás, rendszerkomponensek, rétegmodellek, nyelvi felületek, adatfüggetlenség, felhasználói szintek).

   

  ·         3. hét: Strukturált adatok modellezése, adatmodell fogalma, előmodell. Az egyed-kapcsolat (ER) modell, tervezés ER-diagramok segítségével.

   

  ·         4. hét: Relációs adatmodell, reláció, séma, attribútum.

   

  ·         5. hét: Relációs algebra I: Codd-féle alapműveletek.

   

  ·         6. hét: Relációs algebra II: Származtatott műveletek, illesztések, relációs teljesség.

   

  ·         7. hét: Az XML alapjai (alapfogalmak, használata az adatbázisok területén, lekérdezések).

   

  ·         8. hét: Relációs sémák tervezése I: Tranzakció-, ill. lekérdezés-orientált megközelítés. Adatbázis-kényszerek szerepe. Reláció redundanciája. Anomáliák.

   

  ·         9. hét: Relációs sémák tervezése II: Funkcionális függések, normálformák.

   

  ·         10. hét: Fizikai adatszervezés I: Diszk-rezidens és memória-rezidens adatbázisok (heap, hash)

   

  ·         11. hét: Fizikai adatszervezés II: Indexelés, ritka index, sűrű index, B-fák, több kulcs szerinti indexelés.

   

  ·         12. hét: Relációs lekérdezések optimalizálása.

   

  ·         13. hét: Többfelhasználós működés alapjai: ACID tulajdonság, ütemezések, sorosíthatóság.

   

  ·         14. hét: Elosztott adatbázisok architekturális és működési kérdései.

   

  ·         7-14. hét (labor): SQL (alapvető és haladó lekérdezések, sémák létrehozása és kezelése, riportkészítés).

   

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Kiscsoportos előadások és laborgyakorlatok vegyesen, a tárgytematika által megkövetelt időzítéssel.

   

  Óraszáma: névlegesen heti 2 óra előadás és 3 óra laborfoglalkozás.

   

  10. Követelmények a.       A szorgalmi időszakban: 1 db zárthelyi, amelynek sikeres megírása az aláírás megszerzésének feltétele.

   

  b.       A vizsgaidőszakban: írásbeli és szóbeli vizsga.

   

  11. Pótlási lehetőségek A sikertelen zárthelyi pótzárthelyin, ill. pót-pótzárthelyin pótolható.

   

  12. Konzultációs lehetőségek Igény szerint.

   

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom [1]   Gajdos: Adatbázisok, 2016.

   

  [2]   Ullman-Widom: Adatbázisrendszerek, alapvetés, Panem, 1998.

   

  [3]   Garcia-Ullman-Widom: Adatbázisrendszerek megvalósítása, Panem, 2001.

   

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra70
  Félévközi készülés órákra35
  Felkészülés zárthelyire10
  Házi feladat elkészítése0
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása15
  Vizsgafelkészülés20
  Összesen150
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Név:

   

  Beosztás:

   

  Tanszék, Int.:

   

  Dr. Gajdos Sándor

   

  t. docens

   

  BME-TMIT

   

  Marton József

   

  ügyvivő szakértő

   

  BME-TMIT