Adatbázisok

A tantárgy angol neve: Databases

Adatlap utolsó módosítása: 2016. január 22.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar
Semmelweis Egyetem Egészségügyi Közszolgálati Kar Egészségügyi szervező alapszak, ügyvitelszervező szakirány

Kötelező tárgy

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VITMA002 2 2/1/0/v 3  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Gajdos Sándor,
4. A tantárgy előadója
Dr. Gajdos Sándor t. docens BME TMIT
Marton Józsefügyvivő szakértőBME TMIT
5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Általános tájékozottság programozási nyelvekről; adatszerkezetekkel, algoritmusokkal kapcsolatos alapismeretek.
6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
TargyEredmeny( "BMEVIAUA069" ,  "jegy" , _ )   >= 2
NEM (Training.Code=("5N-A8")
VAGY Training.Code=("5N-M8") )

ÉS
(TargyEredmeny( "BMEVIAUA069" , "jegy" , _ ) >= 2
VAGY TargyEredmeny( "BMEVIAUA002" , "jegy" , _ ) >= 2
VAGY Training.code=("5N-MGAIN") )

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

Ajánlott:

Kötelező: VIAUA069, BIT II. Programozás (1. félév): kredit.

A tantárgyat nem vehetik fel a Villamosmérnöki és Informatikai Kar mérnökinformatikus hallgatói. 

7. A tantárgy célkitűzése Adatbáziskezelő-rendszerek működésével és használatával kapcsolatos alapvető ismeretek, módszerek elsajátítása. A tanult ismeretek alkalmazása gyakorlati problémák megoldására.
8. A tantárgy részletes tematikája

·        Adat és információ. Strukturált, szemistrukturált és nem strukturált adatok. Az adatbázis fogalma, fontosabb összetevői, felhasználási módjai (meghatározás, rendszerkomponensek, rétegmodellek, nyelvi felületek, adatfüggetlenség, felhasználói szintek).

·        Strukturált adatok modellezése, adatmodell fogalma, előmodell. Az egyed-kapcsolat (ER) modell, tervezés ER-diagramok segítségével. Relációs adatmodell, reláció, séma, attribútum.

·        Relációs algebra. Codd-féle alapműveletek, leszármaztatott műveletek, illesztések, relációs teljesség. SQL (alapvető lekérdezések, sémák létrehozása és kezelése).

·        Az XML alapjai (alapfogalmak, használata az adatbázisok területén, lekérdezések).

 ·        Fizikai adatszervezés. Diszk-rezidens és memória-rezidens adatbázisok (heap, hash, indexelés, ritka index, sűrű index, B-fák, több kulcs szerinti indexelés).

·        Relációs lekérdezések optimalizálása.

·        Relációs sémák tervezése. Tranzakció-, ill. lekérdezés-orientált megközelítés. Adatbázis-kényszerek szerepe. Reláció redundanciája. Anomáliák. Funkcionális függések, normálformák.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

kiscsoportos előadások és gyakorlatok vegyesen, a tárgytematika által megkövetelt időzítéssel.

Óraszáma: névlegesen heti 2 óra előadás és 1 óra gyakorlat.

10. Követelmények

a.       A szorgalmi időszakban: 1 db zárthelyi, amelynek sikeres megírása az aláírás megszerzésének feltétele.

b.       A vizsgaidőszakban: írásbeli és szóbeli vizsga.

11. Pótlási lehetőségek

A sikertelen zárthelyi pótzárthelyin, ill. pót-pótzárthelyin pótolható.

12. Konzultációs lehetőségek Igény szerint
13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Gajdos: Adatbázisok, Műegyetemi Kiadó 2000-2006.

Ullman-Widom: Adatbázisrendszerek, alapvetés, Panem, 1998.

Garcia-Ullman-Widom: Adatbázisrendszerek megvalósítása, Panem, 2001.

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra42
Félévközi készülés órákra14
Felkészülés zárthelyire8
Házi feladat elkészítése0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása10
Vizsgafelkészülés16
Összesen90
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
Dr. Gajdos Sándor t.. docens BME TMIT
Egyéb megjegyzések

A tantárgyat nem vehetik fel a Villamosmérnöki és Informatikai Kar mérnökinformatikus hallgatói.