Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Adatbázisok

  A tantárgy angol neve: Databases

  Adatlap utolsó módosítása: 2016. január 22.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Semmelweis Egyetem Egészségügyi Közszolgálati Kar Egészségügyi szervező alapszak, ügyvitelszervező szakirány

  Kötelező tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VITMA002 2 2/1/0/v 3  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Gajdos Sándor,
  4. A tantárgy előadója
  Dr. Gajdos Sándor t. docens BME TMIT
  Marton Józsefügyvivő szakértőBME TMIT
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Általános tájékozottság programozási nyelvekről; adatszerkezetekkel, algoritmusokkal kapcsolatos alapismeretek.
  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  TargyEredmeny( "BMEVIAUA069" ,  "jegy" , _ )   >= 2
  NEM (Training.Code=("5N-A8")
  VAGY Training.Code=("5N-M8") )

  ÉS
  (TargyEredmeny( "BMEVIAUA069" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY TargyEredmeny( "BMEVIAUA002" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY Training.code=("5N-MGAIN") )

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:

  Kötelező: VIAUA069, BIT II. Programozás (1. félév): kredit.

  A tantárgyat nem vehetik fel a Villamosmérnöki és Informatikai Kar mérnökinformatikus hallgatói. 

  7. A tantárgy célkitűzése Adatbáziskezelő-rendszerek működésével és használatával kapcsolatos alapvető ismeretek, módszerek elsajátítása. A tanult ismeretek alkalmazása gyakorlati problémák megoldására.
  8. A tantárgy részletes tematikája

  ·        Adat és információ. Strukturált, szemistrukturált és nem strukturált adatok. Az adatbázis fogalma, fontosabb összetevői, felhasználási módjai (meghatározás, rendszerkomponensek, rétegmodellek, nyelvi felületek, adatfüggetlenség, felhasználói szintek).

  ·        Strukturált adatok modellezése, adatmodell fogalma, előmodell. Az egyed-kapcsolat (ER) modell, tervezés ER-diagramok segítségével. Relációs adatmodell, reláció, séma, attribútum.

  ·        Relációs algebra. Codd-féle alapműveletek, leszármaztatott műveletek, illesztések, relációs teljesség. SQL (alapvető lekérdezések, sémák létrehozása és kezelése).

  ·        Az XML alapjai (alapfogalmak, használata az adatbázisok területén, lekérdezések).

   ·        Fizikai adatszervezés. Diszk-rezidens és memória-rezidens adatbázisok (heap, hash, indexelés, ritka index, sűrű index, B-fák, több kulcs szerinti indexelés).

  ·        Relációs lekérdezések optimalizálása.

  ·        Relációs sémák tervezése. Tranzakció-, ill. lekérdezés-orientált megközelítés. Adatbázis-kényszerek szerepe. Reláció redundanciája. Anomáliák. Funkcionális függések, normálformák.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  kiscsoportos előadások és gyakorlatok vegyesen, a tárgytematika által megkövetelt időzítéssel.

  Óraszáma: névlegesen heti 2 óra előadás és 1 óra gyakorlat.

  10. Követelmények

  a.       A szorgalmi időszakban: 1 db zárthelyi, amelynek sikeres megírása az aláírás megszerzésének feltétele.

  b.       A vizsgaidőszakban: írásbeli és szóbeli vizsga.

  11. Pótlási lehetőségek

  A sikertelen zárthelyi pótzárthelyin, ill. pót-pótzárthelyin pótolható.

  12. Konzultációs lehetőségek Igény szerint
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Gajdos: Adatbázisok, Műegyetemi Kiadó 2000-2006.

  Ullman-Widom: Adatbázisrendszerek, alapvetés, Panem, 1998.

  Garcia-Ullman-Widom: Adatbázisrendszerek megvalósítása, Panem, 2001.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra42
  Félévközi készülés órákra14
  Felkészülés zárthelyire8
  Házi feladat elkészítése0
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása10
  Vizsgafelkészülés16
  Összesen90
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Dr. Gajdos Sándor t.. docens BME TMIT
  Egyéb megjegyzések

  A tantárgyat nem vehetik fel a Villamosmérnöki és Informatikai Kar mérnökinformatikus hallgatói.