Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Infokommunikáció egészségügyi alkalmazásai

  A tantárgy angol neve: The Applications of Info-Communication in the Health Care

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. december 7.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Egészségügyifizikus (orvosfizikus) Szak Alapképzés
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VITM3IAL   4/0/0/v 6  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Gordos Géza,
  4. A tantárgy előadója
  Név:Beosztás:Tanszék, Int.:
  Baumann Ferenctud. munkatársTMIT
  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy bevezet a cím szerinti alkalmazások informatikai és távközlési alapjaiba. Áttekinti az átviteli közegektől a hálózatokon át az internetes szolgáltatásokig terjedő témákat.  Taglalja az alkalmazások minőségét befolyásoló tényezőket (pl.: tömörítés, hibavédelem). Ezután áttekinti a legfontosabb egészségügyi alkalmazásokat és példákon keresztül mutatja be az ügyviteli valamint valós idejű rendszerek közötti különbséget.

  8. A tantárgy részletes tematikája Elméleti kommunikációs alapelvek tisztázásaSzámítógéphálózatok felépítése és működéseIP hálózatok felépítése és működéseÁtviteli hálózatok jellemzői (Pl.: Ethernet), címzési módok, hálózati topológiák, adatátvitelAlapvető IP hálózati protokollok, mint a TCP (Transmisson Control Protocol) és az UDP (User Datagram Protokol) Az IP hálózatokban használt hálózati alkalmazásokHang és képkódolási eljárások, szabványosított kódolók, hang és képszinkronizációAz összeköttetés minőségi jellemzői, architektúrák és eljárások a minőségi jellemzők biztosításáraAdat és hálózat biztonság alapjai

  Adatbázisok alapjai és modellezésük

  Infokommunikációs alkalmazások az egészségügyben

  Kommunikációs szabványok (HL7, PACS, DICOM, ASTM) és alkalmazási területeik

  Esettanulmány példák

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás
  10. Követelmények

  a.       A vizsgaidőszakban: elégséges vizsga (írásbeli)

  11. Pótlási lehetőségek A TVSZ szerint.
  12. Konzultációs lehetőségek Előzetes egyéni egyeztetés után, opcionálisan.
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra60
  Félévközi készülés órákra20
  Felkészülés zárthelyire30
  Házi feladat elkészítése
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása
  Vizsgafelkészülés40
  Összesen150
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Név:Beosztás:Tanszék, Int.:
  Baumann Ferenctud. MunkatársTMIT
  Dr. Gordos GézaEgyetemi tanárTMIT