Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Szakmai gyakorlat

  A tantárgy angol neve: Internship

  Adatlap utolsó módosítása: 2016. február 23.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Villamosmérnöki szak, MSc képzés         
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VISZMS01 4   0  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Szeszlér Dávid,
  4. A tantárgy előadója

  A szakmai gyakorlat témájának kiadásáért a hallgató anyatanszéke felelős (ez a hallgató főspecializációjának gondozó tanszéke).

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít A villamosmérnöki mesterképzési szakon oktatott szakmai ismeretek.
  7. A tantárgy célkitűzése

  A szakmai gyakorlat célja a szakképzettségnek megfelelő munkahelyen, munkakörben az elméleti és gyakorlati ismeretek összekapcsolása, a szakma gyakorlásához szükséges munkavállalói kompetenciák munkafolyamatokban történő fejlesztése, az anyag-eszköz-technológiai ismeretek és gyakorlati jártasságok, valamint a munkafolyamatokban a személyi kapcsolatok és együttműködés, feladatmegoldásokban az értékelő és önértékelő magatartás, az innovációs készség fejlesztése.
  A négy hetes (160 munkaórás) szakmai gyakorlat során a hallgatók a tanszéki felelős és a vállalati konzulens által meghatározott feladatot oldanak meg. Feladatuk kapcsolódhat diplomatervükhöz, TDK dolgozatukhoz, önálló labor feladatukhoz, de azoktól jól elkülöníthetőnek kell lennie.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  A gyakorlat során a tanszék, illetve a gazdálkodó szervezet által meghatározott, részletesen specifikált feladatot kell megoldani. A konkrét teendőkről a szakmai gyakorlat lebonyolításra vonatkozó szabályzat rendelkezik.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Négy hét (160 munkaóra) kiméretű szakmai gyakorlati munka. A lehetséges helyszínekről és időpontokról a szakmai gyakorlat lebonyolításra vonatkozó szabályzat rendelkezik

  A tantárgy felvételének módja a következő:

  szorgalmi időszakban befejezett gyakorlat esetében a tantárgyat az adott félévben kell felvenni (szorgalmi időszakban maximum heti 20 óra gyakorlati munka engedélyezett);
  nyári időszakban befejezett szakmai gyakorlat esetében a tantárgyat az azt követő őszi félévben kell felvenni.

  10. Követelmények A hallgatók a szakmai gyakorlat alatt a vállalati konzulens felügyelete és irányítása mellett dolgoznak. A munkakezdésre, befejezésre a vállalati munkarend előírásai a mértékadók. A hallgatók a szakmai gyakorlat alatt napra lebontott munkanaplót vezetnek. A munkanapló hitelességét a szakmai gyakorlat végén a vállalati konzulens aláírásával igazolja.
  A szakmai gyakorlat végén a hallgatók 15–20 oldalas írásos beszámolót készítenek. A beszámoló a BME bármely oktatási nyelvén megírható (magyar, angol, francia, német és orosz nyelven), függetlenül attól, hogy a szakmai gyakorlat mely országban valósult meg, amennyiben a tanszéki felelős ehhez előzetesen hozzájárul. A beszámolót a vállalati konzulens aláírásával igazolja, a munkáról rövid értékelést készít. A munkanaplót, a beszámolót és az értékelést arra a tanszékre kell benyújtani, amely a témát kiírta. A beadási határidőt a tanszéki szakmai gyakorlati felelős határozza meg, figyelembe véve az egyetemi munkarendet (pl. nyári leállás).
  11. Pótlási lehetőségek Bármely okból (hiányzás, el nem fogadott beszámoló) sikertelen szakmai gyakorlat a következő szakmai gyakorlat ciklusban pótolható.
  12. Konzultációs lehetőségek

  A szakmai gyakorlatot és a beszámoló elkészítését a vállalati konzulens irányítja. A vállalati konzulens egyetemi végzettségű illetve mesteri (MSc) fokozattal rendelkező külső szakember lehet.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom A téma kidolgozásához szükséges szakirodalmat a konzulens irányítása alapján a hallgató gyűjti és a megfelelő módon hivatkozza.
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra

  -

  Félévközi készülés órákra

   -

  Felkészülés zárthelyire

   -

  Házi feladat elkészítése

   -

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

   -

  Vizsgafelkészülés

   -

  Összesen 160 óra
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Név:Beosztás:Tanszék, Int.:

  Dr. Tevesz Gábor

  egyetemi docens, okt. dh.

  VIK-DH

  Kari Tanács Oktatási Bizottsága