Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Gráfok, hipergráfok és alkalmazásaik

  A tantárgy angol neve: Graphs, Hypergraphs and Their Applications

  Adatlap utolsó módosítása: 2014. október 1.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Mérnökinformatikus szak, MSc képzés

  Számításelmélet mellékspecializáció

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VISZMB00 3 2/1/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Fleiner Tamás,
  A tantárgy tanszéki weboldala http://www.cs.bme.hu/ghinf/
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Simonyi Gábor

  egyetemi tanár

  Számítástudományi és Információelméleti Tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Alapvető gráfelméleti fogalmak, lineáris algebra alapjai

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM ( TárgyEredmény( "BMEVISZM231" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVISZM231", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0
  VAGY
  TárgyEredmény( "BMEVISZMA15", "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVISZMA15", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:

  Ezt a tárgyat nem vehetik fel, akik a VISZM032 kódú “Gráfok, hipergráfok és alkalmazásaik – matematikusoknak” című tárgyat teljesítették.

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy fő célja a hallgatók gráfelméleti ismereteinek bővítése, a hipergráfok elmélete néhány fontosabb eredményének bemutatása és ezáltal a diszkrét matematikai gondolkodás fejlesztése. Hangsúlyosan be kívánja mutatni a hipergráf fogalom különféle nézőpontjait (gráfok általánosításai, halmazrendszerek, az élek
  karakterisztikus vektorainak halmazai, kódok), megismertetni a különböző nézőpontok előnyeit és rutinszerűvé
  tenni a közöttük való átjárást. Ezzel összefüggő cél a hallgatók azon készségének fejlesztése, hogy a gyakorlatban felmerülő problémák felvetette elméleti kérdéseket észrevegyék és meg tudják fogalmazni.

   


  8. A tantárgy részletes tematikája

  1)      Általános bevezetés. Hipergráfok fogalma és ekvivalens megadásai. Hipergráfok mint gráfok általánosításai, halmazrendszerek, bináris sorozatok halmazai, kódok.  Példák. Ryser sejtés, Baranyai tétel kimondása.

   

  2)      Baranyai tétel bizonyítása: Kerekítési lemma, ekvivalens állítás kimondása az indukcióhoz, indukciós bizonyítás. Stabil párosítások fogalma, Gale-Shapley tétel,  algoritmus stabil párosítás keresésére páros gráfokban.

   

  3)      Nevezetes extremális halmazelméleti eredmények I: Sperner-tétel, LYM-egyenlőtlenség, Bollobás-egyenlőtlenség, Ahlswede-Zhang azonosság. Lexikografikus és kolexikografikus rendezés, Kruskal-Katona tétel kimondása.

   

  4)      Pozitív egész számok r-binomiális fölírása, balra tolás.  Kruskal-Katona tétel bizonyítása. Nevezetes extremális halmazelméleti eredmények II: Erdős-Ko-Rado tétel, bizonyítása a Kruskal-Katona tétel felhasználásával (Daykin féle bizonyítás).

   

  5)      Erdős-Ko-Rado tétel Katona féle bizonyítása. Lineáris algebra alkalmazása extremális halmazelméleti eredmények bizonyítására: Páratlanváros tétel és Párosváros tétel.

   

  6)      Lineáris algebra további kombinatorikai alkalmazásai: Graham-Pollak tétel (Tverberg bizonyításával), Borsuk sejtés és Kahn-Kalai féle cáfolata (Nilli féle bizonyítással).

   

  7)      Kneser-sejtés, Kneser gráfok, Lovász-Kneser tétel. Borsuk-Ulam tétel, ekvivalens alakjai, Lusterrnik-Schnirelmann verzió, Lovász-Kneser tétel Greene féle bizonyítása. Dolnyikov tétele Matousek bizonyításával.

   

  8)      Schrijver gráfok, Schrijver tétele. Bizonyításhoz Gale lemma Ziegler féle bizonyítással és a Lovász-Kneser tétel Bárány féle bizonyítása. Színkritikusság.

   

  9)      Erdős-Katona sejtés, Frankl-Füredi féle felső korlát, Shearer konstrukció, a probléma további története, kapcsolat a bináris szorzócsatornával, Tolhuizen tétele.

   

  10)   Ramsey típusú tételek. Ramsey tétele gráfokra és uniform hipergráfokra. Geometriai alkalmazások. Ramsey számok meghatározásának nehézsége. Erdős-Hajnal kérdés. Indukált Ramsey tétel.

  .

  11)   Chvátal pontos Ramsey számot adó tétele fákról és teljes gráfokról. Chvátal „art gallery"  tétele.

   

  12)   Lokális kromatikus szám. Viszonya a kromatikus számhoz.

   

  13)   Híres sejtések. Hadwiger sejtés, gyengített változat, Reed-Seymour tétel. Hedetniemi sejtés, gyengített változat. Poljak-Rödl tétel, El Zahar-Sauer tétel. További variációk.

  Erdős-Faber-Lovász sejtés.

   

  14)   Reed sejtés, Behzad-Vizing sejtés. Áttekintés, összefoglalás, tartalék.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Heti 2 óra előadás és heti 1 órás (kéthetente 2  órás) gyakorlat.

   


  10. Követelmények

  Vizsgaidőszakban: szóbeli vizsga.

  Szorgalmi időszakban: Öt kiszárthelyi (10 -15 perces) dolgozat a gyakorlatokon, az aláiráshoz ezekből legalább hármat megfelelt szinten kell megirni.

  11. Pótlási lehetőségek

  A kiszárthelyik pótlására nincs mód.  12. Konzultációs lehetőségek

  Előzetes egyeztetés szerint.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  A tárgyalandó eredmények közül több megtalálható az alábbi kötetben:

  M. Aigner, G. M. Ziegler: Bizonyítások a KÖNYVből, Typotex Kiadó, 2004.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra42
  Félévközi készülés órákra30
  Felkészülés zárthelyire8
  Házi feladat elkészítése 
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
  Vizsgafelkészülés42
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Simonyi Gábor

  egyetemi tanár

  Számítástudományi és Információelméleti Tanszék