Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Gráfok, hipergráfok és alkalmazásaik

  A tantárgy angol neve: Graphs, Hypergraphs and Their Applications 

  Adatlap utolsó módosítása: 2023. január 12.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  MSc, Mérnökinformatikus
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VISZMA15   2/1/0/v 5  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Simonyi Gábor,
  A tantárgy tanszéki weboldala http://cs.bme.hu/ghinf/
  4. A tantárgy előadója Dr. Simonyi Gábor egyetemi tanár, SZIT
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Alapvető gráfelméleti fogalmak, lineáris algebra alapjai (Bevezetés a számításelméletbe 1-2) 

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM
  (TárgyEredmény( "BMEVISZMB00", "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVISZMB00", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  7. A tantárgy célkitűzése A tárgy fő célja a hallgatók gráfelméleti ismereteinek bővítése, a hipergráfok elmélete néhány fontosabb eredményének bemutatása és ezáltal a diszkrét matematikai gondolkodás fejlesztése. Hangsúlyosan be kívánja mutatni a hipergráf fogalom különféle nézőpontjait (gráfok általánosításai, halmazrendszerek, az élek karakterisztikus vektorainak halmazai, kódok), megismertetni a különböző nézőpontok előnyeit és rutinszerűvé tenni a közöttük való átjárást. Ezzel összefüggő cél a hallgatók azon készségének fejlesztése, hogy a gyakorlatban felmerülő problémák felvetette elméleti kérdéseket észrevegyék és meg tudják fogalmazni.  
  8. A tantárgy részletes tematikája
  1. Párosítási és élszínezési eredmények, stabil párosítások, Gale-Shapley tétel és alkalmazása felvételi és egyéb pályázati rendszerekben. 

  1. Listaszínezés, listaszínezési sejtés, Galvin-tétel, síkgráfok listaszínezése 

  1. Hipergráfok fogalma, nézőpontjai: gráfok általánosításai, halmazrendszerek, 0-1 sorozatok halmazai, bináris kódok 

  1. Gráfelméleti eredmények általánosításai: Baranyai tétele, Ryser-sejtés 

  1. Nevezetes extremális halmazelméleti eredmények: Sperner-tétel, LYM-egyenlőtlenség, Bollobás-egyenlőtlenség, Ahlswede-Zhang azonosság, Erdős-Ko-Rado tétel, Kruskal-Katona tétel 

  1. Ramsey tétele gráfokra és hipergráfokra, geometriai alkalmazások 

  1. Lineáris algebra alkalmazására példák: Fisher-egyenlőtlenség, Páratlanváros-tétel,  

  1. Frankl-Wilson tétel, Graham-Pollak tétel 

  1. Erdős-Katona sejtés és Shearer-féle cáfolata, a probléma kódelméleti interpretálása, bináris szorzócsatorna kapacitástartománya,  

  1. Frankl-Füredi és Tolhuizen vonatkozó eredményei. 

   

  1. További geometriai alkalmazások: Chvátal "art gallery" tétele, Borsuk-sejtés Kahn-Kalai-Nilli féle cáfolata 

  1. Részben rendezett halmazok, Dilworth-tétel, perfekt gráfok és poliéderes jellemzésük, imperfektségi hányados, kapcsolat frekvenciakiosztási problémákkal. 

  1. Ismétlés, tartalék 

   

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás és gyakorlat. Egyes bizonyítások részleteit a hallgatók a kijelölt írásos anyagból sajátítják el. 
  10. Követelmények

  Szorgalmi időszakban: 5 kiszárthelyi (mindegyik 10-15 perces) dolgozat a gyakorlatokon; az aláíráshoz ezekből legalább hármat megfelelt szinten kell teljesíteni 

  Vizsgaidőszakban: Szóbeli vizsga 

  11. Pótlási lehetőségek A kiszárthelyik pótlására nincs mód. 
  12. Konzultációs lehetőségek Az előadóval való egyeztetés szerint. 
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  A tárgyalandó eredmények közül több megtalálható az alábbi kötetben: 

  M. Aigner, G. M. Ziegler: Bizonyítások a KÖNYVből, Typotex Kiadó, 2004.  

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra42
  Félévközi készülés órákra28
  Felkészülés zárthelyire15
  Házi feladat elkészítése
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása23
  Vizsgafelkészülés42
  Összesen150
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta Dr. Simonyi Gábor egyetemi tanár, SZIT