Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Rendszeroptimalizálás mérnöktanároknak

  A tantárgy angol neve: System Optimisation

  Adatlap utolsó módosítása: 2019. január 8.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
   

  MSc képzés, Mérnöktanár szak

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VISZMA07   4/0/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Szeszlér Dávid,
  A tantárgy tanszéki weboldala http://cs.bme.hu/rendszeropt-gtk
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Wiener Gábor

  egyetemi docens

  Számítástudományi és Információelméleti Tanszék

  Dr. Szeszlér Dávid

  egyetemi docens

  Számítástudományi és Információelméleti Tanszék


  Dr. Kaszanitzky Viktória  egyetemi adjunktus


  Számítástudományi és Információelméleti Tanszék


  7. A tantárgy célkitűzése

  A tantárgy a lineáris és egészértékű programozás elméletének alapjaival kívánja megismertetni a hallgatókat. A fő célkitűzése az, hogy a hallgatók megismerjék ennek az elméletnek az alkalmazási területeit és lássák annak a határait is. A tárgyat sikerrel teljesítő hallgatók képesek lesznek megítélni, hogy egy, a gyakorlati életben felmerülő algoritmikus feladatot egyrészt lehetséges-e, másrészt érdemes-e a lineáris és egészértékű programozás módszerével megközelíteni.

  8. A tantárgy részletes tematikája

   1) A lineáris programozás alapfeladata, annak változatai, a megoldhatóság és a korlátosság fogalma. Kétváltozós feladatok megoldása grafikus módszerrel. A gyakorlati életből származó feladatok modellezése lineáris programozási feladatként. A lineáris programozás algoritmikus bonyolultsága, lineáris programozási feladatok megoldása számítógéppel.


  2) Az egészértékű programozás feladata, annak algoritmikus bonyolultsága. A gyakorlati életből származó feladatok modellezése egészértékű programozási feladatként, bináris döntési változók használata. Egészértékű programozási feladatok megoldása számítógéppel. Hálózati folyamproblémák (maximális folyam, minimális költségű folyam és többtermékes folyam) definíciója, azok modellezése és megoldása a lineáris és egészértékű programozás segítségével.


  3) A lineáris programozás alapfeladata mátrixos alakban. Szükséges és elégséges feltételek lineáris egyenletrendszerek nemnegatív változókkal való, illetve lineáris egyenlőtlenségrendszerek megoldhatóságára: a Farkas-lemma. A lineáris programozás alapfeladata mátrixos alakban. Szükséges és elégséges feltételek a lineáris program célfüggvényének korlátosságára. A lineáris programozás dualitástétele.


  4) Korlátozás és szétválasztás (Branch and Bound) módszer egészértékű programok megoldására. Egészértékű programozás totálisan unimoduláris együtthatómátrixszal. Alkalmazások: egészértékű hálózati folyamproblémák, páros gráfok párosítási feladatai.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

   A tárgy a levelező képzés része, kontaktórák nincsenek. A tárgy honlapján elérhetők lesznek a felkészüléshez szükséges anyagok. Emellett havonta egy konzultációt tartunk, amelyen az elmélet megértését segítő példák és feladatok kerülnek bemutatásra.

  10. Követelmények

  A szorgalmi időszakban:

  A tárgyból egy beadandó házi feladat lesz. A félévvégi aláírás megszerzésének (vagyis a vizsgára bocsátásnak) a feltétele a házi feladat beadása.


  A vizsgaidőszakban:

  A tárgyból a vizsgaidőszakban írásbeli vizsgát tartunk.


  Elővizsga: nem lehetséges.

  11. Pótlási lehetőségek

  Amennyiben a beadott házi feladat megoldása hibás, akkor a javított megoldás a pótlási hét végéig újra beadható.

  A sikertelen vizsga javítása a TVSz-nek megfelelően zajlik.  

  12. Konzultációs lehetőségek

   A szorgalmi időszakban havonta egy konzultációt tartunk.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Jordán Tibor, Recski András, Szeszlér Dávid: Rendszeroptimalizálás, Typotex Kiadó, 2004.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra 

  Konzultációk

  16

  Félévközi készülés órákra

  40

  Házi feladat elkészítése

  8

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  28

  Vizsgafelkészülés

  28
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Szeszlér Dávid

  egyetemi docens

  Számítástudományi és Információelméleti Tanszék