Tömegkiszolgálás

A tantárgy angol neve: Queueing Theory

Adatlap utolsó módosítása: 2018. március 6.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Mérnökinformatikus szak, MSc képzés

Elágazó közös tárgy

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VISZMA05 1,2 3/0/0/f 4  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Pintér Márta,
A tantárgy tanszéki weboldala cs.bme.hu/toki
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Pintér Márta

egyetemi docens

Számítástudományi és Információelméleti Tanszék

Dr. Telcs András

egyetemi docens

Számítástudományi és Információelméleti Tanszék

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Valószínűségszámítás

6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
NEM ( TárgyEredmény( "BMEVISZM106" , "jegy" , _ ) >= 2
VAGY
TárgyEredmény("BMEVISZM106", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

Ajánlott:

Ajánlott:
Valószínűségszámítás

7. A tantárgy célkitűzése

A tantárgy az informatikai és ezen belül főleg az infokommunikációs kiszolgálási és sorbanállási rendszerek modellezésével, analízisével és tervezésével foglalkozik. Bemutatja a szükséges alapokat a sztochasztikus folyamatok területéről (Markov láncok és Poisson folyamat). Tárgyalja a közös erőforrások hatékony hasznosítását segítő mérnöki módszereket és eszközöket. Elkülönítve elemzi a rendszer üzemben tartójának és a felhasználóknak a szolgáltatásminőségi szempontjait (a sorhosszt, a kihasználtságot illetve a késleltetést). Az adatátviteli protokollok és a véletlen hozzáférés területéről vett, konkrét esettanulmányokkal szemlélteti az alapvető módszereket. Megalapozza a Karon (HSN Lab) és az Ericssonban (Traffic Lab) folyó doktori kutatást a forgalomelmélet területén. A tárgy a Valószínűségszámítás tárgyra épít.

 

A tantárgy követelményeit eredményesen teljesítő hallgatóktól elvárható, hogy:

 

(1)    ismerjék a sztochasztikus analízis alapvető módszereit,

 

(2)    ismerjék a leggyakrabban használt szolgáltatásminőségi jellemzők meghatározásának a technikáit,

 

(3)    ismerjék a közös erőforrás-hasznosítás alapvető elveit,

 

(4)    képesek legyenek adatátviteli prokollok sztochasztikus analízisére,

 

(5)    ismerjék a mobil távközlésben használt véletlen hozzáférési algoritmusokat,

 

(6)    ismerjék a hagyományos sorbanállási modelleket és az ott használt módszereket.

8. A tantárgy részletes tematikája
 1. Markov-lánc, átmenetvalószínűségek, homogenitás 
  Irreducibilitás, aperiodikusság
 2. Véges állapotú Markov-láncok stabilitása 
  Végtelen állapotú Markov-láncok stabilitása
 3. Késleltetés várható értéke, Little-formula 
  Evolúciós egyenlet a sorhosszra, stabilitás 
 4. Sorhossz várható értéke 
  A statisztikus multiplexálás és az időosztás összehasonlítása 
 5. Prioritásos csomagkoncentrátor
  Egyirányú busz
 6. Evolúciós egyenlet a várakozási időre 
  Sorhossz stacionárius eloszlásának kiszámítása
 7. Várakozási idő stacionárius eloszlásának kiszámítása 
  Késleltetésmentes csomagküldés zajos csatornán
 8. Stop-and-Wait protokoll analízise
  Go-Back-N protokoll analízise
 9. Pontfolyamat, Poisson-folyamat 
  Poisson-folyamat generálása a szomszédos pontok távolságával 
 10. Véletlen elérés: faalgoritmus 
  Capetanakis-algoritmus 
 11. Gallager-algoritmus 
  Folytonos idejű Markov-folyamat (rátamátrix) 
 12. Születési-halálozási folyamatok 
  Véges állapotú folytonos idejű Markov-láncok stabilitása
 13. Veszteséges kiszolgálás 
  Erlang-eloszlás 
 14. M/M/1 sorhossza 
  M/M/1 késleltetése
  M/G/ 1 
  G/M/1 
9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Heti 3 óra előadás.
10. Követelmények

A félév során 2 zárthelyit iratunk. A félév teljesítésének feltétele: minden zárthelyin legalább 40 %-os teljesítmény. A végső jegy (teljesítés esetén) a  zárthelyik átlagából adódik.

A vizsgaidőszakban: --

Elővizsga:

11. Pótlási lehetőségek

A szorgalmi időszak során minden zárthelyi dolgozathoz lesz pótlási (javítási) lehetőség.

A pótlási héten egyetlen alkalom lesz amikor egy tetszőleges zh dolgozat pótolható.

12. Konzultációs lehetőségek

Az előadóval történt egyeztetés alapján.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Györfi László, Győri Sándor, Pintér Márta: Tömegkiszolgálás informatikai rendszerekben. Egyetemi tankönyv. Műegyetemi Kiadó. 2005.

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra42
Félévközi készülés órákra 
Felkészülés zárthelyire78
Házi feladat elkészítése 
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
Vizsgafelkészülés 
Összesen120
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Pintér Márta

egyetemi docens

Számítástudományi és Információelméleti Tanszék