Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Tömegkiszolgálás

  A tantárgy angol neve: Queueing Theory

  Adatlap utolsó módosítása: 2018. március 6.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Mérnökinformatikus szak, MSc képzés

  Elágazó közös tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VISZMA05 1,2 3/0/0/f 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Pintér Márta,
  A tantárgy tanszéki weboldala cs.bme.hu/toki
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Pintér Márta

  egyetemi docens

  Számítástudományi és Információelméleti Tanszék

  Dr. Telcs András

  egyetemi docens

  Számítástudományi és Információelméleti Tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Valószínűségszámítás

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM ( TárgyEredmény( "BMEVISZM106" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVISZM106", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:

  Ajánlott:
  Valószínűségszámítás

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tantárgy az informatikai és ezen belül főleg az infokommunikációs kiszolgálási és sorbanállási rendszerek modellezésével, analízisével és tervezésével foglalkozik. Bemutatja a szükséges alapokat a sztochasztikus folyamatok területéről (Markov láncok és Poisson folyamat). Tárgyalja a közös erőforrások hatékony hasznosítását segítő mérnöki módszereket és eszközöket. Elkülönítve elemzi a rendszer üzemben tartójának és a felhasználóknak a szolgáltatásminőségi szempontjait (a sorhosszt, a kihasználtságot illetve a késleltetést). Az adatátviteli protokollok és a véletlen hozzáférés területéről vett, konkrét esettanulmányokkal szemlélteti az alapvető módszereket. Megalapozza a Karon (HSN Lab) és az Ericssonban (Traffic Lab) folyó doktori kutatást a forgalomelmélet területén. A tárgy a Valószínűségszámítás tárgyra épít.

   

  A tantárgy követelményeit eredményesen teljesítő hallgatóktól elvárható, hogy:

   

  (1)    ismerjék a sztochasztikus analízis alapvető módszereit,

   

  (2)    ismerjék a leggyakrabban használt szolgáltatásminőségi jellemzők meghatározásának a technikáit,

   

  (3)    ismerjék a közös erőforrás-hasznosítás alapvető elveit,

   

  (4)    képesek legyenek adatátviteli prokollok sztochasztikus analízisére,

   

  (5)    ismerjék a mobil távközlésben használt véletlen hozzáférési algoritmusokat,

   

  (6)    ismerjék a hagyományos sorbanállási modelleket és az ott használt módszereket.

  8. A tantárgy részletes tematikája
  1. Markov-lánc, átmenetvalószínűségek, homogenitás 
   Irreducibilitás, aperiodikusság
  2. Véges állapotú Markov-láncok stabilitása 
   Végtelen állapotú Markov-láncok stabilitása
  3. Késleltetés várható értéke, Little-formula 
   Evolúciós egyenlet a sorhosszra, stabilitás 
  4. Sorhossz várható értéke 
   A statisztikus multiplexálás és az időosztás összehasonlítása 
  5. Prioritásos csomagkoncentrátor
   Egyirányú busz
  6. Evolúciós egyenlet a várakozási időre 
   Sorhossz stacionárius eloszlásának kiszámítása
  7. Várakozási idő stacionárius eloszlásának kiszámítása 
   Késleltetésmentes csomagküldés zajos csatornán
  8. Stop-and-Wait protokoll analízise
   Go-Back-N protokoll analízise
  9. Pontfolyamat, Poisson-folyamat 
   Poisson-folyamat generálása a szomszédos pontok távolságával 
  10. Véletlen elérés: faalgoritmus 
   Capetanakis-algoritmus 
  11. Gallager-algoritmus 
   Folytonos idejű Markov-folyamat (rátamátrix) 
  12. Születési-halálozási folyamatok 
   Véges állapotú folytonos idejű Markov-láncok stabilitása
  13. Veszteséges kiszolgálás 
   Erlang-eloszlás 
  14. M/M/1 sorhossza 
   M/M/1 késleltetése
   M/G/ 1 
   G/M/1 
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Heti 3 óra előadás.
  10. Követelmények

  A félév során 2 zárthelyit iratunk. A félév teljesítésének feltétele: minden zárthelyin legalább 40 %-os teljesítmény. A végső jegy (teljesítés esetén) a  zárthelyik átlagából adódik.

  A vizsgaidőszakban: --

  Elővizsga:

  11. Pótlási lehetőségek

  A szorgalmi időszak során minden zárthelyi dolgozathoz lesz pótlási (javítási) lehetőség.

  A pótlási héten egyetlen alkalom lesz amikor egy tetszőleges zh dolgozat pótolható.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Az előadóval történt egyeztetés alapján.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Györfi László, Győri Sándor, Pintér Márta: Tömegkiszolgálás informatikai rendszerekben. Egyetemi tankönyv. Műegyetemi Kiadó. 2005.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra42
  Félévközi készülés órákra 
  Felkészülés zárthelyire78
  Házi feladat elkészítése 
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
  Vizsgafelkészülés 
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Pintér Márta

  egyetemi docens

  Számítástudományi és Információelméleti Tanszék