Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Információelmélet

  A tantárgy angol neve: Information Theory

  Adatlap utolsó módosítása: 2018. július 8.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Mérnökinformatikus szak, MSc képzés

  Elágazó közös tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VISZMA03 1,2 3/0/0/f 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Pintér Márta,
  A tantárgy tanszéki weboldala cs.bme.hu/infelm
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Pintér Márta

  egyetemi docens

  Számítástudományi és Információelméleti Tanszék

  Dr. Ottucsák György

  Megbízott előadó

  Morgan-Stanley

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Valószínűségszámítás

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM ( TárgyEredmény( "BMEVISZM101" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVISZM101", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0
  VAGY
  TárgyEredmény( "BMEVISZMA13", "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVISZMA13", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:

  Ajánlott:
  Valószínűségszámítás

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tantárgy az információ továbbítása és tárolása során az információ tömörítésének és védelmének gazdaságos és biztonságos kódolási algoritmusaival foglalkozik. Bemutatja az információforrások veszteségmentes adattömörítésének elvi határait és az optimális adattömörítési eljárásokat mind ismert, mind ismeretlen forráseloszlás esetén. Tárgyalja az alapvető veszteséges forráskódolási elveket. Bemutatja a csatornakódolás alapjait, továbbá a többszörös hozzáférésű csatornák fő típusait. Megalapozza a Karon folyó doktori kutatásokat mobil távközlés témában. A tárgy a Kódolástechnika tárgyra épít.

   

  A tantárgy követelményeit eredményesen teljesítő hallgatóktól elvárható, hogy:

   

  (1) ismerjék a változó szóhosszúságú adattömörítés elvi határait és alapvető kódjait,

   

  (2) képesek legyenek gyakorlatban előforduló tömörítési feladatok megoldására úgy, hogy a megoldás mind a tömörítési arány, mind a kódoló, dekódoló számítási bonyolultsága szempontjából megfelelő legyen,

   

  (3) ismerjék a veszteséges forráskódolás leggyakrabban használt technikáit,

   

  (4) képesek legyenek egy zajos csatornán történő adatátviteli problémában megválasztani a számítási bonyolultság szempontjából megfelelő modulációs és hibajavító technikát,

   

  (5) ismerjék a mobil távközlésben használt többszörös hozzáférési kódosztásos technikákat.

  8. A tantárgy részletes tematikája
  1. Üzenet változó szóhosszúságú kódolása

  Egyértelmű dekódolhatóság, prefix kód

  1. Jensen-egyenlőtlenség

  McMillan-egyenlőtlenség

  1. Kraft-egyenlőtlenség

  Entrópia és tulajdonságai

  1. Shannon-Fano-kód

  Huffman-kód

  1. Lempel-Ziv algoritmusok

  Forrásentrópia

  1. Feltételes entrópia és tulajdonságai

  Stacionárius forrás változó szóhosszúságú kódolása

  1. Markov-forrás

  Kölcsönös információ és tulajdonságai

  1. Egyenletes kvantáló négyzetes hibája

  Egyenletes kvantáló entrópiája

  1. Lloyd--Max-algoritmus

  Kompanderes kvantálás

  1. Vektorkvantálás

  Lineáris szűrés

  Prediktív kvantálás

  1. Lineáris becslés

  Transzformációs kódolás

  Bayes-döntés

  1. Maximum likelihood döntés bináris szimmetrikus csatorna kimenetén

  Emlékezetnélküli csatorna

  1. Csatornakapacitás

  Fano-egyenlőtlenség

  1. Csatornakódolási tétel megfordítása

  Csatornakódolási tétel

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Heti 3 óra előadás.

  10. Követelmények

  A félév során 2 zárthelyit iratunk. A félév teljesítésének feltétele: mindkét zárthelyin legalább 40 %-os teljesítmény. A végső jegy (teljesítés esetén) a  zárthelyik átlagából adódik.

  A vizsgaidőszakban: --

  Elővizsga:

  11. Pótlási lehetőségek

  A szorgalmi időszak során minden zárthelyi dolgozathoz lesz pótlási (javítási) lehetőség.

  A pótlási héten egyetlen alkalom lesz amikor egy tetszőleges zh dolgozat pótolható.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Az előadóval történt egyeztetés alapján.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Györfi László, Győri Sándor, Vajda István: Információelmélet és kódelmélet, Typotex, 2000

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra42
  Félévközi készülés órákra 
  Felkészülés zárthelyire78
  Házi feladat elkészítése 
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
  Vizsgafelkészülés 
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Pintér Márta

  egyetemi docens

  Számítástudományi és Információelméleti Tanszék