Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Felsőbb matematika informatikusoknak - Rendszeroptimalizálás

  A tantárgy angol neve: Advanced Mathematics for Informatics - System Optimisation

  Adatlap utolsó módosítása: 2014. október 1.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Mérnökinformatikus szak, MSc képzés

  Felsőbb matematika

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VISZMA02 1 4/0/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Szeszlér Dávid, Számítástudományi és Információelméleti Tanszék
  A tantárgy tanszéki weboldala http://cs.bme.hu/rendszeropt
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Recski András

  egyetemi tanár

  Számítástudományi és Információelméleti Tanszék

  Dr. Szeszlér Dávid

  egyetemi docens

  Számítástudományi és Információelméleti Tanszék

  Dr. Wiener Gábor

  egyetemi docens

  Számítástudományi  és Információelméleti Tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  lineáris algebra, gráfelmélet és algoritmuselmélet alapjai

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM ( TárgyEredmény( "BMEVISZM117" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVISZM117", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

  7. A tantárgy célkitűzése

  1)      Lineáris és egészértékű programozás: Egerváry algoritmusa maximális összsúlyú párosítás és teljes párosítás keresésére páros gráfban. A lineáris programozás alapfeladata, kétváltozós feladatok megoldása grafikusan. Lineáris egyenlőtlenségrendszerek megoldása Fourier-Motzkin eliminációval.

  2)      Lineáris és egészértékű programozás: Szükséges és elégséges feltételek lineáris egyenletrendszerek nemnegatív változókkal való, illetve lineáris egyenlőtlenségrendszerek megoldhatóságára: a Farkas-lemma. A lineáris programozás alapfeladata mátrixos alakban.

  3)      Lineáris és egészértékű programozás: Szükséges és elégséges feltételek a lineáris program célfüggvényének korlátosságára. A lineáris programozás dualitástétele. A lineáris programozás feladatának algoritmikus bonyolultsága. Az egészértékű programozás alapfeladata, annak bonyolultsága.

  4)      Lineáris és egészértékű programozás: Korlátozás és szétválasztás (Branch and Bound) módszer egészértékű programok megoldására. Egészértékű programozás totálisan unimoduláris együtthatómátrixszal. Alkalmazások: páros gráfok párosításai, hálózati folyamproblémák.

  5)      Matroidelmélet: Matroidelméleti alapfogalmak (alaphalmaz, függetlenség, bázis, kör, rang). Grafikus, lineáris és uniform matroidok. Mohó algoritmus matroidon. Dualitás, minorok, direkt összeg, összeg.

  6)      Matroidelmélet: Matroidelméleti algoritmusok (partíciós és metszet-algoritmusok, orákulumok). Matroidok reprezentálhatósága különböző testek felett, a grafikus, kografikus, reguláris, bináris és lineáris matroidok kapcsolata.

  7)      Matroidelmélet: Bináris, reguláris és grafikus matroidok jellemzése tiltott minorokkal, Tutte tételei, Seymour tétele. A k-polimatroid rangfüggvény fogalma. A 2‑polimatroid-matching probléma, ennek bonyolultsága

  8)      Közelítő algoritmusok: Additív és relatív hibával közelítő algoritmus fogalma, egyszerű példák. A halmazfedési feladat: NP-nehézsége, approximációs algoritmus. A Steiner-fa probléma általános és metrikus esete, approximációk.

  9)      Közelítő algoritmusok:  Az utazóügynök probléma, nevezetes heurisztikák az utazóügynök probléma euklideszi esetére. Teljesen polinomiális approximációs séma fogalma, a részösszeg probléma.

  10)  Ütemezési algoritmusok: Ütemezési feladatok típusai. Egygépes ütemezések, listás ütemező algoritmus párhuzamos gépek esetén. Listás ütemezés LPT, illetve leghosszabb út szerinti sorrendben. Hu algoritmusa, Coffman és Graham algoritmusa. Kapcsolat a ládapakolás feladattal.

  11)  Megbízható hálózatok tervezése: Lokális élösszefüggőség és élösszefüggőségi szám fogalma és meghatározása algoritmikusan. Nagamochi és Ibaraki algoritmusa. Minimális méretű 2-élösszefüggő, illetve 2-összefüggő részgráfok keresése, Khuller és Vishkin algoritmusa, Cheriyan és Thurimella algoritmusa. Gráfok 2-élösszefüggővé növelése, Plesnik algoritmusa.

  12)  Hálózatelméleti alkalmazások: Klasszikus villamos hálózatok egyértelmű megoldhatósága, Kirchhoff tételei. Általánosítás a transzformátorokat vagy girátorokat is tartalmazó hálózatokra, algoritmusok a feltételek ellenőrzésére. Általánosítás lineáris sokkapukat tartalmazó hálózatokra. Villamos hálózatok duálisa.

  13)  Statikai alkalmazások: Rúdszerkezetek merevségének vizsgálata, a probléma lineáris algebrai megfogalmazása. A rudakban ébredő erők kiszámítása, Maxwell-Cremona diagram. A generikus merevség fogalma, Laman tétele, Lovász és Yemini tétele. Síkbeli négyzetrácsok és egyszintes épületek átlós merevítése.

  14)  Ismétlés, összefoglalás, a tanult anyagrészek rendszerezett áttekintése. A szóbeli vizsgára vonatkozó aktuális vizsgatételsor és az egyes vizsgatételekkel kapcsolatos részletes elvárások ismertetése.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Heti 4 óra előadás

  10. Követelmények

   

  Az aláírás feltétele a nagyzárthelyi sikeres megírása.

  A vizsgaidőszakban:

  Szóbeli vizsga.

  Elővizsga: nincs

  11. Pótlási lehetőségek

  A nagyzárthelyit a szorgalmi időszakban írt pótzárthelyin, vagy a pótlási héten írt aláíráspótló vizsgán lehet pótolni.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Előzetes egyeztetés szerint.


  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Jordán Tibor, Recski András, Szeszlér Dávid: Rendszeroptimalizálás, Typotex Kiadó, 2004.

   


  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra56
  Félévközi készülés órákra12
  Felkészülés zárthelyire12
  Házi feladat elkészítése 
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
  Vizsgafelkészülés40
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Szeszlér Dávid

  egyetemi docens

  Számítástudományi  Információelméleti Tanszék