Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Nagyméretű adathalmazok kezelése

  A tantárgy angol neve: Very Large Databases

  Adatlap utolsó módosítása: 2014. október 1.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Mérnökinformatikus szak, MSc képzés

  Számításelmélet mellékspecializáció

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VISZMA01 2 2/1/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Katona Gyula,
  A tantárgy tanszéki weboldala cs.bme.hu/nagyadat
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Katona Gyula

  egyetemi docens

  Számítástudományi és Információelméleti Tanszék

  Daróczy Bálint

  Megbízott előadó

  MTA SZTAKI


  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Adatbázisok elmélete, gráfelmélet, alapvető algoritmikus technikák

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM ( TárgyEredmény( "BMEVISZM144" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVISZM144", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy célja a nagy adathalmazok esetében felmerülő különleges elméleti és gyakorlati problémák áttekintése. A hallgatók betekintést kapnak a témakör modern irányzataiba, az adatbányászat, relációs adatbázisok, nagy gráfok, adatfolyamok elméleti és gyakorlati kérdésibe.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  1.      Gépi tanulás alapvető feladatai, diszkriminatív és generatív modellek, attribútum típusok,

  2.      Legközelebbi szomszéd keresés: normalizáció, távolság.

  3.      Döntési fák: faépítés modelljei (C4.5, regressziós fák), tisztasági mértékek, vágások,

  4.      Early- és post-pruning, folytonos változók kezelése.

  5.      Naive Bayes: folytonos változók kezelése, m-estimate.

  6.      Perceptron: aktiválási függvények, stochasztikus gradiens.

  7.      Klaszterezés: középpontos (k-Means, bisecting k-Means),

  8.      Sűrűség alapú módszerek (DBSCAN, OPTICS), hierarchikus klaszterezés (linkage).

  9.      Ajánló rendszerek: collaborative filtering (Mátrix faktorizáció, legközelebbi szomszéd módszerek), tartalom alapú ajánlás.

  10.   Keresés: index építés, ranking (tf-idf, BM25, PageRank)

  11.  Support vector machines (SVM): maximal margin, kernel függvények

  12.  Principal Component Analysis (PCA)

  13.  Mesterséges Neurális hálózatok (ANN): felügyelet nélküli (Restricted Boltzmann Machines)

  14.   Mesterséges Neurális hálózatok (ANN): felügyelt (Multilayer Percetpron) esetben.

   

  A gyakorlatokon az előadáson ismertetett algoritmusokat próbálják ki a hallgatók.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás és számítógépes gyakorlat.
  10. Követelmények

  A félév során 2 zárthelyi megírására kerül sor, ezek külön-külön legalább elégségesre (40%) való teljesítése az aláírás feltétele. Nem kötelező jelleggel lehetőség van házi feladat beadására is. A hf –re plusz pont adható, amivel a legalább elégséges eredmény esetén a zh pontok száma növelhető.

  Vizsgaidőszak:

  A zárthelyik alapján megajánlott jegy: 40%-54%:2, 55%-69%:3, 70%-84%:4, 85%-100%:5. Lehetőség van szóbeli vizsgán ezen a jegyen módosítani. A szóbeli vizsgán résztvevők esetében a zárthelyik összesen 60%-ban, a vizsga 40%-bn számít be a végső érdemjegybe.

  11. Pótlási lehetőségek
  12. Konzultációs lehetőségek Előzetes egyeztetés szerint.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Garcia-Molona, Ullman, Widom: Adatbázisrendszerek megvalósítása, Panem-John Wiley & Sons, (2001)

  Bodon Ferenc-            Buza Krisztián: Adatbányászat, kézirat: http://www.cs.bme.hu/~buza/pdfs/adatbanyaszat-cover.pdf

   

  Tan-Steinbach-Kumar: Introduction to Data Mining, Pearson Educacion; 2nd Revised edition edition (2013)

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra42
  Félévközi készülés órákra28
  Felkészülés zárthelyire20
  Házi feladat elkészítése15
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
  Vizsgafelkészülés15
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Katona Gyula

  egyetemi docens

  Számítástudományi és Információelméleti Tanszék

  Daróczy Bálint

  Megbízott előadó

  MTA SZTAKI