Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Algoritmusok és bonyolultságuk

  A tantárgy angol neve: Algorithms and Complexity

  Adatlap utolsó módosítása: 2014. október 3.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Mérnökinformatikus szak, MSc képzés

  Számításelmélet mellékspecializáció

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VISZMA00 1 2/1/0/f 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Friedl Katalin,
  A tantárgy tanszéki weboldala http://cs.bme.hu/algbony
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Csima Judit

  egyetemi docens

  Számítástudományi és Információelméleti Tanszék

  Dr. Friedl Katalin

  egyetemi docens

  Számítástudományi és Információelméleti Tanszék

   

  Dr. Katona Gyula

   

   

  egyetemi docens

   

  Számítástudományi és Információelméleti Tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Alapvető algoritmikus technikák

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM ( TárgyEredmény( "BMEVISZM143" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVISZM143", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0
  VAGY
  TárgyEredmény( "BMEVISZMA14" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVISZMA14", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:

  Ezt a tárgyat nem vehetik fel, akik a korábbi változatot (VISZM143) vagy a  VISZM031 kódú “ Algoritmusok és bonyolultságuk – matematikusoknak” című tárgyat teljesítették.

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tantárgy célja az algoritmikus gondolkodás továbbfejlesztése, további módszerek, technikák megismerése. A hallgatók betekintést kapnak a témakör modern irányzataiba, az új és jövőbeli eszközök (párhuzamos számítások, kvantumszámítógépek) által megoldható kérdésekre, felvetett problémákra. Cél, hogy mindenki egy általa választott témakört önállóan is feldolgozzon.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  1)      A várható témakörök, előadások megbeszélése. Interaktív bizonyítások: az NP kiterjesztése interaktív algoritmusok segítségével. Interakció egy erős és egy gyenge fél között, az AM és az IP nyelvosztály. PCP (Probabilistically checkable proofs)

  2)      Kommunikációs bonyolultság: hogyan lehet együttműködve számolni minimális információcserével. Kapcsolata a függvény mátrixával (mátrix felbontás, rang). Nemdeterminisztikus bonyolultság, és kapcsolata a determinisztikus bonyolultsággal. Példák véletlent használó protokollokra,  hatékonyságuk.

  3)      Geometriai algoritmusok a síkban: Fordulási irány megállapítása osztás nélkül. Hatékony algoritmusok a konvex burok meghatározására. A legközelebbi pontpár megtalálása.

  4)      A keresés és rendezési algoritmusok továbbfejlesztése: Listában a középső (k-adik) elem megtalálása összehasonlításokkal. Algoritmus a listabeli elemek nagyság szerinti sorszámának meghatározására (rang számolása). Intervallumok hatékony tárolása.

  5)      Mintaillesztés: KMP-algoritmus, Boyer-Moore- algoritmus. Mintaillesztő automata. Mintaillesztés hibák esetén. A szerkesztési távolság  és annak meghatározása dinamikus programozással.

  6)      Párhuzamos algoritmusok: A PRAM-modell különböző változatai, egyszerű függvények hatékony számolása az eltérő modellekben. Bináris fa alapú algoritmusok. A processzorszám csökkentése: Brent-elv.

  7)      Párhuzamos algoritmus a rendezési feladatra (Batcher). A prefix-számítás eljárása és ennek alkalmazásai. A rang meghatározása párhuzamosan.

  8)      Elosztott algoritmusok: az elméleti modell. Algoritmusok a  gyűrűben való vezetőválasztásra szinkron és aszinkron esetben. Általánosítás  tetszőleges gráfra. Alsó becslés az üzenetek számára. Az egyezségre jutás feladata.

  9)      Elosztott algoritmusok hibákkal. A vonalhiba esete. Algoritmus processzorok leállási hibája esetén.  Rosszindulatú (bizánci) hibák kezelése. Felső becslések az egyezséget még lehetővé tevő hibák számára.

  10)   Hálózati topológiák gráfelméleti szempontból: rács, CCC, pillangó, Benes-hálózat gráfelméleti tulajdonságai (legrövidebb utak, átmérő, vágások, összefüggőségi szám) egymásba ágyazhatóságuk,  algoritmikus szempontok.

  11)   Véletlen gráfok: Különböző modellek, ezek alaptulajdonságai (fokszámok, utak, összefüggőség). A véletlen gráfok, mint hálózati modellek.

  12)   Paraméteres bonyolultság: NP-nehéz, de paraméteresen megoldható feladatok. Keresőfa  mélységének korlátozása. A gráfminor tétel és következményei. Kernelizációs módzserek. W[1]-teljesség.

  13)   On-line algoritmusok: modell, hatékonyság mérése, listaelérési feladat. Egyszerű, sokat használt ütemező algoritmusok és elemzésük.

  14)  Kvantumszámítás: elméleti modell, lineáris algebrai eszköztár. Egyszerű algoritmusok (teleportálás, Deutsch-Józsa). A Fourier-transzformáció haszna. Prímfelbontás. Titkosítás kvantumeszközök esetén.

       

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  A tananyagot részben szeminárium-szerűen, hallgatók által tartott órákkal dolgozzuk fel. A témák sorrendje, és az érdeklődéstől függően a pontos köre is évről évre változhat valamennyit. Az aktuális menetrendet az első órán megbeszéljük.

  10. Követelmények

  aktív részvétel az órákon, valamint előadás, beszámoló tartása.

   

  A vizsgaidőszakban: nincs

  Elővizsga:

  11. Pótlási lehetőségek Beszámoló a pótlási héten
  12. Konzultációs lehetőségek

  Előzetes egyeztetés szerint.


  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  T. Corman, C. Leiserson, R. Rivest, C. Stein: Új algoritmusok, Scolar Kiadó, 2003.

  H. Attiya: Distributed Computing lecture notes

   J. Flum, M. Grohe: Parameterized Complexity Theory, Springer 2006.

  A. Gibbons, W. Rytter: Efficient Parallel Algorithms, Cambridge University Press, 1988.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra42
  Félévközi készülés órákra28
  Felkészülés zárthelyire 
  Házi feladat elkészítése 
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása50
  Vizsgafelkészülés 
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

    Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

    Dr. Friedl Katalin

  egyetemi docens

  Számítástudományi és Információelméleti Tanszék