Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Szemantikus és deklaratív technológiák labor

  A tantárgy angol neve: Semantic and Declarative Technologies Laboratory

  Adatlap utolsó módosítása: 2008. november 10.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Mérnök informatikus szak, MSc képzés
  Számításelmélet szakirány
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VISZM308 3 0/0/3/f 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Lukácsy Gergely,
  4. A tantárgy előadója Dr. Lukácsy Gergely, Dr. Szeredi Péter
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Szemantikus világháló, ontológiák, korlátlogikai programozás
  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  Bevezetés a szemantikus technológiákba

  Nagyhatékonyságú deklaratív programozás

  7. A tantárgy célkitűzése A tárgy célja, hogy a "Bevezetés a szemantikus technológiákba", illetve a "Nagyhatékonyságú deklaratív programozás" című tárgyak keretében elsajátított ismeretek gyakorlati alkalmazását segítse elő az alkalmazott módszerek gyakoroltatásával, valamint az ezekhez kapcsolódó programozási nyelvek, fejlesztői környezetek ill. számítógépes eszközök készségszintű megismertetésével.
  8. A tantárgy részletes tematikája
  • 1-7. labor: Különféle logikai programozási feladatok megoldása Prolog nyelven; összetett feltételrendszerek kielégítését igénylő feladatok megoldási készségének elsajátítása, a Prolog CLP kiterjesztéseinek, illetve más deklaratív programozási eszközöknek a felhasználásával
   • a "Nagyhatékonyságú deklaratív programozás" c. tárgy esettanulmányainak továbbfejlesztése
   • logikai feladványok megoldása
   • ütemezési és más kombinatorikai feladatok megoldása
  • 8-10. labor: ismerkedés a különféle RDF programozási interfészekkel
   • Jena, illetve más, nem Java alapú API-k
   • SWI Prolog szemantikus web könyvtár
   • a Protégé fejlesztő-környezet alkalmazása
  • 11-14. labor: ismerkedés a különféle leíró logikai következtetőrendszerekkel
   • tabló alapú következtetők: Racer, FaCT
   • rezolúció alapú következtetők: KAON2, DLog

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Számítógépes laboratórium
  10. Követelmények A szorgalmi időszakban 4 kisházifeladat és 2 nagyházifeladat beadása. A nagyházi feladatokkal maximálisan 30-30 pontot, a kisházi feladatokkal összesen 4*10 pontot lehet elérni. Így alakul ki a maximálisan szerezhető 100 pont. Az érdemjegy a szokásos módon számolható: 85- jeles, 70-84 jó stb.
  11. Pótlási lehetőségek A házi feladatok a pótlásokra szolgáló időszak végéig pótlólag beadhatók.
  12. Konzultációs lehetőségek Előzetes egyeztetés szerint.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Szeredi Péter, Lukácsy Gergely, Benkő Tamás: A szemantikus világháló elmélete és gyakorlata. Typotex, 2005 Budapest. ISBN: 963 9548 48 0

  Szeredi Péter, Benkő Tamás: Nagyhatékonyságú logikai programozás, Kézirat.
  http://cs.bme.hu/~szeredi/oktatas/docs/nlp02_jegyzet.pdf

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra 42
  Félévközi készülés órákra 38
  Felkészülés zárthelyire 
  Házi feladat elkészítése 40
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
  Vizsgafelkészülés 
  Összesen 120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta Dr. Lukácsy Gergely, Dr. Szeredi Péter