Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Nagyméretű adathalmazok kezelése labor

  A tantárgy angol neve: Very Large Databases Laboratory

  Adatlap utolsó módosítása: 2008. november 5.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Mérnök informatikus szak, MSc képzés
  Számításelmélet szakirány  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VISZM233 2 0/0/3/f 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Katona Gyula,
  A tantárgy tanszéki weboldala http://www.cs.bme.hu/nagyadatlab/
  4. A tantárgy előadója

  Bodon Ferenc Dr., egyetemi tanársegéd

  Csicsman József, óraadó

  Katona Gyula Dr.,egyetemi docens

   

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Adatbázisok elmélete, gráfelmélet, alapvető algoritmikus technikák
  7. A tantárgy célkitűzése A tantárgy az nagyméretű adathalmazokkal foglalkozó tárgyhoz tartozó labor. Célja az előadáson az adatbányászattal és webes kereséssel kapcsolatos anyag elmélyítése gyakorlati alkalmazások során és további adatbányászati technikák megismerése. Az órák során a legfontosabb adatbányászati technikák kerülnek bemutatásra egy, a gyakorlatban széles körben elterjedt adatbányászati szoftver segítségével.
  8. A tantárgy részletes tematikája
  • 1-3 labor: Gyakori minták kinyerése:
   • gyakori sorozatok,
   • fák és gráfok,
   • izomorfia nagy gráfok esetében
  • 4-6 labor: Nagy adathalmazok osztályozása:
   • adatstruktúrák/algoritmusok,
   • döntési fák, legközelebbi szomszéd módszerekhez,
  • 7-8-9 labor: nagy adathalmazok klaszterezése:
   • hierarchikus módszerek,
   • particionáló eljárások,
   • grid-alapú módszerek
  • 10-14 labor: Webes keresés
   • Page rank
   • HITS moódszer
   • SALSA módszer
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Számítógépes laboratórium
  10. Követelmények

  A szorgalmi időszakban 3 kisházifeladat és 1 nagyházifeladat beadása a 12. hét végéig.

  Az érdemjegy 55%-ban nagyházifeladat,  15-15%-ban pedig kisházifeladatokra kapott jegyekből áll össze. 

  11. Pótlási lehetőségek A házifeladatokat a szorgalmi időszak végéig különeljárási díj befizetésével lehet pótlólag beadni.
  12. Konzultációs lehetőségek Folyamatosan a laborfoglalkozások során, továbbá egyedi igény szerint az óraadókkal egyeztetve.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom Dr. Bodon Ferenc: Adatbányászati algoritmusok, kézirat: http://www.cs.bme.hu/~bodon/magyar/adatbanyaszat/tanulmany/adatbanyaszat.pdf
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra 42
  Félévközi készülés órákra 38
  Felkészülés zárthelyire 
  Házi feladat elkészítése 40
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
  Vizsgafelkészülés 
  Összesen 120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta Dr. Bodon Ferenc, egyetemi tanársegéd