Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Nagyhatékonyságú deklaratív programozás

  A tantárgy angol neve: High Efficiency Declarative Programming

  Adatlap utolsó módosítása: 2014. szeptember 15.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Mérnök informatikus szak, MSc képzés
  Számításelmélet szakirány

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VISZM232 2 2/1/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Szeredi Péter,
  A tantárgy tanszéki weboldala http://cs.bme.hu/~szeredi/oktatas/ndp
  4. A tantárgy előadója

  Dr. Szeredi Péte, c. egyetemi tanár

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít A Prolog programozási nyelv alapszintű ismerete
  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM ( TárgyEredmény( "BMEVISZMB01" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVISZMB01", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:
  Deklaratív Programozás c. tárgy
  7. A tantárgy célkitűzése A Deklaratív Programozás c. BSc tárgy keretében szerzett tudás elmélyítése, kiterjesztése a korlát-logikai programozás (constraint logic programming, CLP) területére. A CLP elméleti alapjainak és megvalósításainak megismertetése, a korlát-programozás módszereinek áttekintése és gyakoroltatása.
  8. A tantárgy részletes tematikája
  • A Prolog nyelv fejlettebb elemei, korutinkezelés
  • A korlát-logikai programozás elméleti alapjai
  • Valós és racionális tartományú CLP: nyelvi elemek, megvalósítás, példák
  • Boole-értékû CLP
  • Véges tartományú CLP: elméleti háttér; aritmetikai korlátok; logikai és tükrözött korlátok, kombinatorikus korlátok. Címkézés, felhasználói korlátok készítése indexikálisok és globális korlátok formájában. CLPFD nyomkövetés
  • CLPFD esettanulmányok: Modellezés, korlátok megválasztása, hatékony keresés
  • A CHR (Constraint Handling Rules) generikus korlát-programozási eszköz

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) előadás + gyakorlat
  10. Követelmények
  • Szorgalmi időszakban: 4 kis házi feladat és egy nagy házi feladat, amelyből a nagy házi feladat beadása kötelező
  • Vizsgaidőszakban: írásbelivel kombinált szóbeli vizsga
  • A nagy házi feladat 15%-ban, a vizsga 85%-ban számit bele az értékelésbe (15 + 85 pont). A határidőre beadott kis házi feladatok egyenként plusz 2 ponttal növelik a hallgató pontszámát. A kis házi feladatok be nem adása semmilyen hátrányos következménnyel nem jár, viszont a beadásuk előnyösen befolyásolja az érdemjegyet.

  11. Pótlási lehetőségek A házi feladatok a pótlási hét végéig pótlólag beadhatók.
  12. Konzultációs lehetőségek Előzetes egyeztetés szerint.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Szeredi Péter, Benkő Tamás: Nagyhatékonyságú logikai programozás, Kézirat.
  http://cs.bme.hu/~szeredi/oktatas/docs/nlp02_jegyzet.pdf

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra42
  Félévközi készülés órákra12
  Felkészülés zárthelyire 
  Házi feladat elkészítése10
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása8
  Vizsgafelkészülés48
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta Dr. Szeredi Péter, c.egyetemi tanár, Dr. Lukácsy Gergely