Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Gráfok, hipergráfok és alkalmazásaik

  A tantárgy angol neve: Graphs, Hypergraphs and Their Applications

  Adatlap utolsó módosítása: 2010. június 11.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Mérnök informatikus szak, MSc képzés

  Számításelmélet szakirány

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VISZM231 2 2/1/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Fleiner Tamás,
  4. A tantárgy előadója Dr. Simonyi Gábor egyetemi docens
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Alapvető gráfelméleti fogalmak, lineáris algebra alapjai
  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM ( TárgyEredmény( "BMEVISZMB00" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVISZMB00", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:
  Ezt a tárgyat nem vehetik fel, akik a VISZM032 kódú “Gráfok, hipergráfok és alkalmazásaik – matematikusoknak” című tárgyat teljesítették.
  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy fő célja a hallgatók gráfelméleti ismereteinek bővítése, a hipergráfok elmélete néhány fontosabb eredményének bemutatása és ezáltal a diszkrét matematikai gondolkodás fejlesztése. Hangsúlyosan be kívánja mutatni a hipergráf fogalom különféle nézőpontjait (gráfok általánosításai, halmazrendszerek, az élek
  karakterisztikus vektorainak halmazai, kódok), megismertetni a különböző nézőpontok előnyeit és rutinszerűvé
  tenni a közöttük való átjárást. Ezzel összefüggő cél a hallgatók azon készségének fejlesztése, hogy a gyakorlatban felmerülő problémák felvetette elméleti kérdéseket észrevegyék és meg tudják fogalmazni.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Párosítási és élszínezési eredmények, stabil párosítások, Gale-Shapley tétel és alkalmazása felvételi és egyéb pályázati rendszerekben.

  Listaszínezés, listaszínezési sejtés, Galvin-tétel, síkgráfok listaszínezése

  Hipergráfok fogalma, nézőpontjai: gráfok általánosításai, halmazrendszerek, 0-1 sorozatok halmazai, bináris kódok

  Gráfelméleti eredmények általánosításai: Baranyai tétele, Ryser-sejtés

  Nevezetes extremális halmazelméleti eredmények: Sperner-tétel, LYM-egyenlőtlenség, Bollobás-egyenlőtlenség, Ahlswede-Zhang azonosság, Erdős-Ko-Rado tétel, Kruskal-Katona tétel

  Ramsey tétele gráfokra és hipergráfokra, geometriai alkalmazások

  Lineáris algebra alkalmazására példák: Fisher-egyenlőtlenség, Páratlanváros-tétel, Frankl-Wilson tétel, Graham-Pollak tétel

  Erdős-Katona sejtés és Shearer-féle cáfolata, a probléma kódelméleti
  interpretálása, bináris szorzócsatorna kapacitástartománya, Frankl-Füredi és
  Tolhuizen vonatkozó eredményei.

  További geometriai alkalmazások: Chvátal "art gallery" tétele, Borsuk-sejtés Kahn-Kalai-Nilli féle cáfolata

  Részben rendezett halmazok, Dilworth-tétel, perfekt gráfok és poliéderes jellemzésük, imperfektségi hányados, kapcsolat frekvenciakiosztási problémákkal.

   

  A gyakorlatokon elsősorban az anyag feladatok megoldásán keresztül való elmélyítése a cél. E feladatok egy része az alkalmazási lehetőségek hangsúlyozására is alkalmat ad.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) előadás + gyakorlat
  10. Követelmények

  szorgalmi időszakban: öt kiszárthelyi (10-15 perces) dolgozat a gyakorlatokon; az aláíráshoz ezekből legalább hármat megfelelt szinten kell teljesíteni

  vizsgaidőszakban: szóbeli vizsga

  11. Pótlási lehetőségek A kiszárthelyik pótlására nincs mód.
  12. Konzultációs lehetőségek Előzetes egyeztetés szerint.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  A tárgyalandó eredmények közül több megtalálható az alábbi kötetben:

  M. Aigner, G. M. Ziegler: Bizonyítások a KÖNYVből, Typotex Kiadó, 2004.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra 42
  Félévközi készülés órákra30
  Felkészülés zárthelyire 
  Házi feladat elkészítése 
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
  Vizsgafelkészülés48
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta Dr. Simonyi Gábor egyetemi docens