Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Adatbányászati technikák

  A tantárgy angol neve: Data Mining Techniques

  Adatlap utolsó módosítása: 2017. június 28.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Gazdaságinformatikus szak MSc képzés

   

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VISZM185 1,3 3/1/0/f 5  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Csima Judit,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

   

  Beosztás:

   

  Tanszék, Int.:

   

  Katona Gyula PhD

   

  Pintér Márta Barbara PhD

   

  Sali Attila PhD

   

  Egy. Docens

   

  Egy. Docens

   

  Egy. Docens
  SZIT, BME

   

  SZIT, BME

   

   SZIT, BME

   

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Algoritmusok elmélete, lineáris algebra, gráfelmélet, valószínűségszámítás, adatbázis-elmélet

   

  7. A tantárgy célkitűzése Az alapvető adatbányászati algoritmusok ismertetése, azok alkalmazhatóságának bemutatása a gazdasági életből származó példákon keresztül.
  A tárgyhoz tartozó laboratórium gyakorlati ismereteket nyújt az adatbányászati módszerekről. A labor során a hallgató megismerkedik egy, a gyakorlatban széles körben elterjedt adatbányászati szoftverrel és tapasztalatokat szerez az adatelemzés, tudáskinyerés területén. A labor célja a hallgatók felkészítése arra, hogy képesek legyenek adatbányászati elemzéseket végezni különböző területeken (kereskedelem, pénzügy, marketing, orvosi adatbányászat, stb.).
  8. A tantárgy részletes tematikája

  1. Adatbányászat fogalma, története, feladatai, alkalmazási területek, adatbányászat szoftverek
  o Koncepcionális alapozás,
  o adatbányászó primitívek
  o DMQL (data mining query language),
  o DM rendszer arhitektúrák
  2. Előfeldolgozás, adattranszformációk, hasonlósági mértékek, hiányzó értékek kezelése, diszkretizálás, mintavételezés
  3. Bevezetés az osztályozásba és a regresszióba, osztályozó módszerek, osztályozás feladata
  4. Lokális többségen alapuló osztályozók, k-legközelebbi szomszéd módszere, partíciós- és kernel-szabály, k-d fa, alkalmazási példa: piacszegmentálás
  5. Döntési fák felépítése, döntési fák és döntési szabályok, minimális döntési fa feladata, ID3 algoritmus (feltételes entrópia), CART/CHAID módszerek lényege, alkalmazási példa: hitelbírálat
  6. Bayes-döntés, Bayesi hálózatok, naiv bayesi hálók (NBH), alkalmazási példa: hitelbírálat (folytatása)
  7. Lineáris osztályozók, perceptron algoritmus, Vapnik algoritmusa, hipersíkkal nem szeparálható adatok, SVM, alkalmazási példa: karakterfelismerés, arcfelismerés, mozgó objektumok azonosítása,követése
  8. Osztályozók kombinálása (bagging, randomizálás, boosting)
  9. Konzisztencia, hibavalószínűség, osztályozók kiértékelése: ismételt mintavételezés, keresztvalidáció, bootstrap
  10. Klasszikus klaszterezési célfüggvények, klaszterező algoritmusok típusai, partíciós algoritmusok
  11. Hierarhikus-, sűrűség-alapú módszerek
  o rács- és modellalapú klaszterező algoritmusok (STING,CLIQUE,MAFIA)
  o a dimenzió redukció feladata és lehetőségei klaszterezéshez
  12. Gyakori elemhalmaz keresés, Apriori algoritmus, alkalmazási példa: tipikus ügyfélviselkedések kinyerése
  13. Szófa a gyakori elemhalmazok tárolására, Apriori algoritmus gyorsítása: bemenet tárolása (piros-fekete fa), zsákutca nyesés
  14. Asszociációs szabály fogalma, szabályok kinyerése, érdekességi mutatók, függetlenség meghatározása, hierarchikus asszociációs szabályok, asszociációs szabályok és az osztályozás, alkalmazási példa: ügyfél viselkedés, márka hűség előrejelzés, bankkártya csalás detektálása
  A gyakorlati órák tartalma:
  A heti egy óra laborgyakorlatot kéthetente megtartott duplaóra formájában bonyolítjuk. A hallgatók egy-egy témakört felölelő feladatlapokat kapnak, amit önállóan kell a laborban megoldaniuk tanári felügyelet mellett.
  1. Néhány piacvezető adatbányászati szoftver bemutatása, előfeldolgozás, adattranszformációk
  2. Osztályozás: legközelebbi szomszéd módszere, döntési szabályok
  3. Osztályozás: döntési fák
  4. Neurális hálózatok, Bayesi hálózatok, SVM osztályozás
  5. Klaszterezés
  6. Gyakori elemhalmaz keresés, asszociációs szabály keresés, eredmények interpretációja, asszociációs szabálykeresés buktatói , érdekességi mutatók
  7. Házi feladatok beadása, ellenőrzése

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Heti 3 óra előadás és 1 óra laboratórium.
  10. Követelmények

  A szorgalmi időszakban: 2 zárthelyi, 1 nagy házi feladat
  A jegybe a zárthelyik és nagy házi feladat egyenlő (1/3) mértékben számítanak be.

  Értékelés: 50%-tól elégséges(2), 60%-tól közepes(3), 70%-tól jó(4), 80%-tól jeles(5)

  11. Pótlási lehetőségek Sikertelen zárthelyi pótlási lehetősége a zárthelyit követő héten pótzárthelyin.
  A sikertelen (pót)zárthelyi a pótlási héten különeljárási díj ellenében egy további alkalommal pótolható.
  A házi feladat a pótlási héten különeljárási díj ellenében pótolható.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  • Dr. Bodon Ferenc: Adatbányászati algoritmusok, BME Számítástudományi és Információelmélet tanszék. Budapest, 2007, Online jegyzet http://www.cs.bme.hu/~bodon/magyar/adatbanyaszat/tanulmany/index.html
  • Dr. Abonyi János: Adatbányászat - A hatékonyság eszköze, ComputerBooks Kiadó Kft. Budapest, 2006
  • Ian H. Witten and Eibe Frank: Data Mining: Practical machine learning tools and techniques, 2nd edition, Morgan Kaufmann, San Francisco, 2005.
  • Sajtos László - Mitev Ariel: SPSS kutatási és adatelemzési kézikönyv, Alinea kiadó, Budapest, 2007.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra56
  Félévközi készülés órákra 34 (előadásra:20, gyakorlatra: 14)
  Felkészülés zárthelyire30
  Házi feladat elkészítése30
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
  Vizsgafelkészülés 
  Összesen150
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Név:

   

  Beosztás:

   

  Tanszék, Int.:

   

  Pintér Márta Barbara PhD

   

  Egy. Docens

   

  SZIT, BME