Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Bevezetés a szemantikus technológiákba

  A tantárgy angol neve: Introduction to Semantic Technologies

  Adatlap utolsó módosítása: 2009. október 27.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Mérnök informatikus szak, MSc képzés
  Számításelmélet szakirány
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VISZM145 1 2/1/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Lukácsy Gergely,
  A tantárgy tanszéki weboldala http://cs.bme.hu/szemweb
  4. A tantárgy előadója

  Dr. Lukácsy Gergely, Dr. Szeredi Péter

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Alapvető matematikai logikai ismeretek.
  7. A tantárgy célkitűzése A tárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókkal a Szemantikus világháló elképzelést, valamint, hogy ehhez kapcsolódóan vázolja az ontológiák fogalmát, azok felhasználási lehetőségeit és az ontológiakezelő rendszerek megvalósítási kérdéseit.
  8. A tantárgy részletes tematikája

  A világháló napjainkban: az Internet felépítése, működésének vázlatos bemutatása; a weblapok fajtái (statikus, dinamikus); hagyományos keresőrendszerek működése, a tudás reprezentálása a világhálón; a dinamikus weboldalak készítésének főbb irányai, a szerver oldali programozás; CGI, Java servletek, JSP technológia

  Problémák a Webbel: Gépek számára nem feldolgozható módon tárolt adatok, az intelligens keresést akadályozó tényezők (nem indexelt oldalak, a mély Web); a szemantika hiánya a világhálón; a jelenlegi megoldási lehetőségek ismertetése (speciális keresőgépek, ad hoc technikák)

  A Szemantikus Web irányzat: ismerkedés az XML nyelvvel, alapvető szintaxis, XML attribútumok, névterek, sémák, az XHTML nyelv; adatok tárolása XML alapokon; az RDF elképzelés bemutatása, az RDF adatmodell, az RDF alapú modellezés alapjai, az RDF XML szintaxisa; köztes erőforrások az RDF-ben, nem bináris relációk, példányok; magasebbrendű kijelentések (reifikáció), RDF konténerek és kollekciók, típusok; az RDF és az XML összevetése és értékelése; RDF esettanulmányok, az RDF források helye a Weben

  Az RDF sémák: az RDF sémák felépítése, tulajdonságkorlátozások, az alap séma és szótár; az RDF sémák és az objektum-orientált világok, a tulajdonságközpontúság és a világháló kapcsolata; az RDF modellelmélete, a Szemantikus Web rétegei és a vele kapcsolatos problémák

  Ontológiák: a leíró logikák ismertetése, különböző kifejezőerejű leíró logikai nyelvek; tudásbázisok leírása leíró logikákkal: T-dobozok és A-dobozok; következtetési feladattípusok leíró logikai rendszerekben; a leíró logika és az elsőrendû logika kapcsolata.
  Következtetési algoritmusok leíró logikákhoz: a strukturális alárendeltségi algoritmus, a tabló algoritmus különböző kifejezőerejű nyelvekhez; T-dobozok és A-dobozok támogatása a következtetésben; a tabló algoritmus optimalizálása; rezolúció-alapú algoritmusok.

  Leíró logikai következtető rendszerek: a tabló algoritmus megvalósitása egy egyszerû leíró logikára Haskell alapokon; a RACER és DLog rendszerek áttekintése.

  Az ontológiák felhasználási lehetőségei: ontológiák és a Szemantikus világháló, az RDF sémánál gazdagabb sémanyelvek (DAML+OIL, OWL); az ontológiák felhasználása hagyományos forrásokon, ontológia alapú lekérdezések, ontológia alapú konzisztenciaellenőrzés;

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) előadás + gyakorlat
  10. Követelmények
  • szorgalmi időszakban: egy zárthelyi dolgozat, kis házi feladatok (az aláírás feltétele a zárthelyin elért legalább elégséges érdemjegy)
  • vizsgaidőszakban: írásbelivel kombinált szóbeli vizsga
  • az érdemjegy kialakulása: ZH maximum 15 pont, vizsga maximum 85 pont. Ezen felül 1-1 pontot érnek a kis házi feladatok. Az érdemjegy a szokásos módon számolható: 85- jeles, 70-84 jó, ...
  11. Pótlási lehetőségek Pótzárthelyi, illetve a pótlási héten tartandó pótpótzárthelyi. A kis házi feladatok beadása opcionális, pótlásukra nincsen lehetőség.
  12. Konzultációs lehetőségek Előzetes egyeztetés szerint.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom Szeredi Péter, Lukácsy Gergely, Benkő Tamás: A szemantikus világháló elmélete és gyakorlata. Typotex, 2005 Budapest. ISBN: 963 9548 48 0
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra42
  Félévközi készülés órákra12
  Felkészülés zárthelyire10
  Házi feladat elkészítése
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása8
  Vizsgafelkészülés48
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta Dr. Lukácsy Gergely, Dr. Szeredi Péter