Tömegkiszolgálás

A tantárgy angol neve: Queueing Theory

Adatlap utolsó módosítása: 2010. február 8.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Mérnök Informatikus Szak, MSc képzés 

 

 

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VISZM106 1 3/0/0/f 4  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Györfi László,
4. A tantárgy előadója Dr.Györfi László
5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Valószínűségszámítás
6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
NEM ( TárgyEredmény( "BMEVISZMA05" , "jegy" , _ ) >= 2
VAGY
TárgyEredmény("BMEVISZMA05", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

Ajánlott:
Valószínűségszámítás
7. A tantárgy célkitűzése A tantárgy az informatikai és ezen belül főleg az infokommunikációs kiszolgálási és sorbanállási rendszerek modellezésével, analízisével és tervezésével foglalkozik. Bemutatja a szükséges alapokat a sztochasztikus folyamatok területéről (Markov láncok és Poisson folyamat). Tárgyalja a közös erőforrások hatékony hasznosítását segítő mérnöki módszereket és eszközöket. Elkülönítve elemzi a rendszer üzemben tartójának és a felhasználóknak a szolgáltatásminőségi szempontjait (a sorhosszt, a kihasználtságot illetve a késleltetést). Az adatátviteli protokollok és a véletlen hozzáférés területéről vett, konkrét esettanulmányokkal szemlélteti az alapvető módszereket. Megalapozza a Karon (HSN Lab) és az Ericssonban (Traffic Lab) folyó doktori kutatást a forgalomelmélet területén. A tárgy a Valószínűségszámítás tárgyra épít.

 

A tantárgy követelményeit eredményesen teljesítő hallgatóktól elvárható, hogy:

 

(1)    ismerjék a sztochasztikus analízis alapvető módszereit,

 

(2)    ismerjék a leggyakrabban használt szolgáltatásminőségi jellemzők meghatározásának a technikáit,

 

(3)    ismerjék a közös erőforrás-hasznosítás alapvető elveit,

 

(4)    képesek legyenek adatátviteli prokollok sztochasztikus analízisére,

 

(5)    ismerjék a mobil távközlésben használt véletlen hozzáférési algoritmusokat,

 

(6)    ismerjék a hagyományos sorbanállási modelleket és az ott használt módszereket.

 

8. A tantárgy részletes tematikája

Markov-lánc, átmenetvalószínűségek, homogenitás
Irreducibilitás, aperiodikusság
Véges állapotú Markov-láncok stabilitása
Végtelen állapotú Markov-láncok stabilitása
Késleltetés várható értéke, Little-formula
Evolúciós egyenlet a sorhosszra, stabilitás
Sorhossz várható értéke
A statisztikus multiplexálás és az időosztás összehasonlítása
Prioritásos csomagkoncentrátor
Egyirányú busz
Evolúciós egyenlet a várakozási időre
Sorhossz stacionárius eloszlásának kiszámítása
Várakozási idő stacionárius eloszlásának kiszámítása
Késleltetésmentes csomagküldés zajos csatornán
Stop-and-Wait protokoll analízise
Go-Back-N protokoll analízise

Pontfolyamat, Poisson-folyamat
Poisson-folyamat generálása a szomszédos pontok távolságával
Véletlen elérés: faalgoritmus
Capetanakis-algoritmus
Gallager-algoritmus
Folytonos idejű Markov-folyamat (rátamátrix)
Születési-halálozási folyamatok
Véges állapotú folytonos idejű Markov-láncok stabilitása
Veszteséges kiszolgálás
Erlang-eloszlás
M/M/1 sorhossza
M/M/1 késleltetése
M/G/ 1
G/M/1

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás
10. Követelmények

 

A szorgalmi időszakban: 

4 zárthelyi a 4. ,8. ,12. és 14. héten .

A jegybe a zárthelyik  egyenlő mértékben számítanak be.

Értékelés: 50%-tól elégséges(2), 60%-tól közepes(3), 70%-tól jó(4), 80%-tól jeles(5)

11. Pótlási lehetőségek

Pótlási lehetőség a zárthelyit követő héten, pótzárthelyit az irhat, aki nem irt zárthelyit és erről előre szólt, vagy irt zárthelyit, de javitani szeretne. Javitani félév során összesen két zárthelyit lehet és ilyenkor a zárthelyi pontszáma törlődik.

12. Konzultációs lehetőségek Az előadóval történt egyeztetés alapján .
13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom Györfi László, Győri Sándor, Pintér Márta: Tömegkiszolgálás informatikai rendszerekben. Egyetemi tankönyv. Műegyetemi Kiadó. 2005.

 

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra42
Félévközi készülés órákra
Felkészülés zárthelyire78
Házi feladat elkészítése
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása
Vizsgafelkészülés
Összesen120
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

dr. Györfi László egyetemi tanár, dr. Pintér Márta egyetemi docens