Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Tömegkiszolgálás

  A tantárgy angol neve: Queueing Theory

  Adatlap utolsó módosítása: 2010. február 8.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Mérnök Informatikus Szak, MSc képzés 

   

   

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VISZM106 1 3/0/0/f 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Györfi László,
  4. A tantárgy előadója Dr.Györfi László
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Valószínűségszámítás
  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM ( TárgyEredmény( "BMEVISZMA05" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVISZMA05", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:
  Valószínűségszámítás
  7. A tantárgy célkitűzése A tantárgy az informatikai és ezen belül főleg az infokommunikációs kiszolgálási és sorbanállási rendszerek modellezésével, analízisével és tervezésével foglalkozik. Bemutatja a szükséges alapokat a sztochasztikus folyamatok területéről (Markov láncok és Poisson folyamat). Tárgyalja a közös erőforrások hatékony hasznosítását segítő mérnöki módszereket és eszközöket. Elkülönítve elemzi a rendszer üzemben tartójának és a felhasználóknak a szolgáltatásminőségi szempontjait (a sorhosszt, a kihasználtságot illetve a késleltetést). Az adatátviteli protokollok és a véletlen hozzáférés területéről vett, konkrét esettanulmányokkal szemlélteti az alapvető módszereket. Megalapozza a Karon (HSN Lab) és az Ericssonban (Traffic Lab) folyó doktori kutatást a forgalomelmélet területén. A tárgy a Valószínűségszámítás tárgyra épít.

   

  A tantárgy követelményeit eredményesen teljesítő hallgatóktól elvárható, hogy:

   

  (1)    ismerjék a sztochasztikus analízis alapvető módszereit,

   

  (2)    ismerjék a leggyakrabban használt szolgáltatásminőségi jellemzők meghatározásának a technikáit,

   

  (3)    ismerjék a közös erőforrás-hasznosítás alapvető elveit,

   

  (4)    képesek legyenek adatátviteli prokollok sztochasztikus analízisére,

   

  (5)    ismerjék a mobil távközlésben használt véletlen hozzáférési algoritmusokat,

   

  (6)    ismerjék a hagyományos sorbanállási modelleket és az ott használt módszereket.

   

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Markov-lánc, átmenetvalószínűségek, homogenitás
  Irreducibilitás, aperiodikusság
  Véges állapotú Markov-láncok stabilitása
  Végtelen állapotú Markov-láncok stabilitása
  Késleltetés várható értéke, Little-formula
  Evolúciós egyenlet a sorhosszra, stabilitás
  Sorhossz várható értéke
  A statisztikus multiplexálás és az időosztás összehasonlítása
  Prioritásos csomagkoncentrátor
  Egyirányú busz
  Evolúciós egyenlet a várakozási időre
  Sorhossz stacionárius eloszlásának kiszámítása
  Várakozási idő stacionárius eloszlásának kiszámítása
  Késleltetésmentes csomagküldés zajos csatornán
  Stop-and-Wait protokoll analízise
  Go-Back-N protokoll analízise

  Pontfolyamat, Poisson-folyamat
  Poisson-folyamat generálása a szomszédos pontok távolságával
  Véletlen elérés: faalgoritmus
  Capetanakis-algoritmus
  Gallager-algoritmus
  Folytonos idejű Markov-folyamat (rátamátrix)
  Születési-halálozási folyamatok
  Véges állapotú folytonos idejű Markov-láncok stabilitása
  Veszteséges kiszolgálás
  Erlang-eloszlás
  M/M/1 sorhossza
  M/M/1 késleltetése
  M/G/ 1
  G/M/1

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás
  10. Követelmények

   

  A szorgalmi időszakban: 

  4 zárthelyi a 4. ,8. ,12. és 14. héten .

  A jegybe a zárthelyik  egyenlő mértékben számítanak be.

  Értékelés: 50%-tól elégséges(2), 60%-tól közepes(3), 70%-tól jó(4), 80%-tól jeles(5)

  11. Pótlási lehetőségek

  Pótlási lehetőség a zárthelyit követő héten, pótzárthelyit az irhat, aki nem irt zárthelyit és erről előre szólt, vagy irt zárthelyit, de javitani szeretne. Javitani félév során összesen két zárthelyit lehet és ilyenkor a zárthelyi pontszáma törlődik.

  12. Konzultációs lehetőségek Az előadóval történt egyeztetés alapján .
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom Györfi László, Győri Sándor, Pintér Márta: Tömegkiszolgálás informatikai rendszerekben. Egyetemi tankönyv. Műegyetemi Kiadó. 2005.

   

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra42
  Félévközi készülés órákra
  Felkészülés zárthelyire78
  Házi feladat elkészítése
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása
  Vizsgafelkészülés
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  dr. Györfi László egyetemi tanár, dr. Pintér Márta egyetemi docens