Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Információelmélet

  A tantárgy angol neve: Information Theroy

  Adatlap utolsó módosítása: 2010. október 4.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Mérnök Informatikus Szak

  MSc képzés

  közös tantárgy

   

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VISZM101 1 3/0/0/f 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Györfi László,
  4. A tantárgy előadója
  Név:

   

  Beosztás:

   

  Tanszék, Int.:

   

  Dr. Györfi László

   

   Dr. Pintér Márta

  egyetemi tanár

   

   docens

  Számítástudományi és Információelméleti Tanszék

   Számítástudományi és Információelméleti Tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Valószínüségszámítás,

   

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM ( TárgyEredmény( "BMEVISZMA03" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVISZMA03", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:
  Valószínűségszámítás, kredit

   

  7. A tantárgy célkitűzése A tantárgy az információ továbbítása és tárolása során az információ tömörítésének és védelmének gazdaságos és biztonságos kódolási algoritmusaival foglalkozik. Bemutatja az információforrások veszteségmentes adattömörítésének elvi határait és az optimális adattömörítési eljárásokat mind ismert, mind ismeretlen forráseloszlás esetén. Tárgyalja az alapvető veszteséges forráskódolási elveket. Bemutatja a csatornakódolás alapjait, továbbá a többszörös hozzáférésű csatornák fő típusait. Megalapozza a Karon folyó doktori kutatásokat mobil távközlés témában. A tárgy a Kódolástechnika tárgyra épít.

   

  A tantárgy követelményeit eredményesen teljesítő hallgatóktól elvárható, hogy:

   

  (1) ismerjék a változó szóhosszúságú adattömörítés elvi határait és alapvető kódjait,

   

  (2) képesek legyenek gyakorlatban előforduló tömörítési feladatok megoldására úgy, hogy a megoldás mind a tömörítési arány, mind a kódoló, dekódoló számítási bonyolultsága szempontjából megfelelő legyen,

   

  (3) ismerjék a veszteséges forráskódolás leggyakrabban használt technikáit,

   

  (4) képesek legyenek egy zajos csatornán történő adatátviteli problémában megválasztani a számítási bonyolultság szempontjából megfelelő modulációs és hibajavító technikát,

   

  (5) ismerjék a mobil távközlésben használt többszörös hozzáférési kódosztásos technikákat.

   

   

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Üzenet változó szóhosszúságú kódolása
  Egyértelmű dekódolhatóság, prefix kód
  Jensen-egyenlőtlenség
  McMillan-egyenlőtlenség
  Kraft-egyenlőtlenség
  Entrópia és tulajdonságai
  Shannon-Fano-kód
  Huffman-kód
  Lempel-Ziv algoritmusok
  Forrásentrópia
  Feltételes entrópia és tulajdonságai
  Stacionárius forrás változó szóhosszúságú kódolása
  Markov-forrás
  Kölcsönös információ és tulajdonságai
  Egyenletes kvantáló négyzetes hibája
  Egyenletes kvantáló entrópiája
  Lloyd--Max-algoritmus
  Kompanderes kvantálás
  Vektorkvantálás
  Lineáris szűrés
  Prediktív kvantálás
  Lineáris becslés
  Transzformációs kódolás
  Bayes-döntés
  Maximum likelihood döntés bináris szimmetrikus csatorna kimenetén
  Emlékezetnélküli csatorna
  Csatornakapacitás
  Fano-egyenlőtlenség
  Csatornakódolási tétel megfordítása
  Csatornakódolási tétel


  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás

   

  10. Követelmények A szorgalmi időszakban:

  4 zárthelyi a 4.,7.,10. és 13. héten

  A zárthelyik egyenlő arányban számítanak be a jegybe.

   

  11. Pótlási lehetőségek

  A zárthelyit követő héten.

  12. Konzultációs lehetőségek Fogadóórákon, ill. személyes egyeztetés alapján .
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom Györfi László, Győri Sándor, Vajda István: Információelmélet és kódelmélet, Typotex, 2000

   

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra42
  Félévközi készülés órákra 
  Felkészülés zárthelyire78
  Házi feladat elkészítése 
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
  Vizsgafelkészülés 
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Név:

   

  Beosztás:

   

  Tanszék, Int.:

   

  Dr. Györfi László

   

  egy. tanár

   

  Számítástudományi és Információelméleti Tanszék