Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Gráfok, hipergráfok és alkalmazásaik - matematikusoknak

  A tantárgy angol neve: Graphs, Hypergraphs and Their Applications

  Adatlap utolsó módosítása: 2010. június 10.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Matematikus szak, MSc képzés

  Diszkrét matematika blokk

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VISZM032 3 3/1/0/f 5  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Fleiner Tamás,
  4. A tantárgy előadója Dr. Simonyi Gábor, VIK Számítástudományi és Infromációelméleti Tanszék  egyetemi tanár
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Alapvető gráfelméleti fogalmak, a lineáris algebra alapjai

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM (TárgyTeljesítve("BMEVISZM231") )

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:
  Ezt a tárgyat nem vehetik fel, akik a VISZM231 kódú “Gráfok, hipergráfok és alkalmazásaik – informatikusoknak” című tárgyat teljesítették.
  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy fő célja a hallgatók gráfelméleti ismereteinek bővítése, a hipergráfok elmélete néhány fontosabb eredményének bemutatása és ezáltal a diszkrét matematikai gondolkodás fejlesztése. Hangsúlyosan be kívánja mutatni a hipergráf fogalom különféle nézőpontjait (gráfok általánosításai, halmazrendszerek, az élek
  karakterisztikus vektorainak halmazai, kódok), megismertetni a különböző nézőpontok előnyeit és rutinszerűvé tenni a közöttük való átjárást. Ezzel összefüggő cél a hallgatók azon készségének fejlesztése, hogy a gyakorlatban felmerülő problémák felvetette elméleti kérdéseket észrevegyék és meg tudják fogalmazni.

   

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Hipergráfok fogalma, nézőpontjai: gráfok általánosításai, halmazrendszerek, 0-1 sorozatok halmazai, bináris kódok. Gráfelméleti eredmények általánosításai: Baranyai tétele, Ryser-sejtés. Nevezetes extremális halmazelméleti eredmények: Ahlswede-Zhang azonosság, Kruskal-Katona tétel.

  Ramsey típusú tételek indukált Ramsey tétel. Lineáris algebra alkalmazására példák: Páratlanváros-tétel, Frankl-Wilson tétel, Graham-Pollak tétel. Erdős-Katona sejtés és Shearer-féle cáfolata, a probléma kódelméleti interpretálása, bináris szorzócsatorna kapacitástartománya, Frankl-Füredi és Tolhuizen vonatkozó eredményei. Geometriai alkalmazások: Chvátal "art gallery" tétele, Borsuk-sejtés Kahn-Kalai-Nilli féle cáfolata. Lovász-Kneser tétel, Dolnyikov-tétel, Schrijver tétele.
  Perfekt gráfok hipergráfos és poliéderes jellemzése.
   

  A gyakorlatokon elsősorban az anyag feladatok megoldásán keresztül való elmélyítése a cél. E feladatok egy része az alkalmazási lehetőségek hangsúlyozására is alkalmat ad.

   

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) előadás + gyakorlat
  10. Követelmények

  • Szorgalmi időszakban:  5 kiszárthelyi (10-15 perces) és  1  zárthelyi dolgozat. A 3 legjobb kis zh adja a jegy 40%-át, a zárthelyi dolgozat a 60%-át.

  • Vizsgaidőszakban: -

   

  11. Pótlási lehetőségek

  A kis zh-k nem pótolhatóak.

  A zárthelyi dolgozathoz egy pótlási lehetőség lesz  a  szorgalmi időszakban és egy  a pótlási héten.

   

  12. Konzultációs lehetőségek Előzetes egyeztetés szerint.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom A tárgyalandó eredmények közül több megtalálható az alábbi kötetben:
  M. Aigner, G. M. Ziegler: Bizonyítások a KÖNYVből, Typotex Kiadó, 2004.
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra56
  Félévközi készülés órákra44
  Felkészülés zárthelyire50
  Házi feladat elkészítése 
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
  Vizsgafelkészülés 
  Összesen150
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta Dr. Simonyi Gábor egyetemi tanár