Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Algoritmusok és bonyolultságuk

  A tantárgy angol neve: Algorithms and Complexity

  Adatlap utolsó módosítása: 2018. július 24.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Matematikus szak, MSc képzés

  Diszkrét matematika blokk

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VISZM031 4 3/1/0/f 5  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Friedl Katalin,
  A tantárgy tanszéki weboldala http://cs.bme.hu/algbony
  4. A tantárgy előadója Dr. Friedl Katalin egyetemi docens
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Alapvető algoritmikus technikák

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM ( TárgyTeljesítve("BMEVISZM143") )

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:
  Ezt a tárgyat nem vehetik fel, akik a VISZM143 kódú “ Algoritmusok és bonyolultságuk – informatikusoknak” című tárgyat teljesítették.
  7. A tantárgy célkitűzése

  A tantárgy célja az algoritmikus gondolkodás továbbfejlesztése, a BSc-hez képest további módszerek, technikák megismerése. A hallgatók betekintést kapnak a témakör modern irányzataiba, az új és jövőbeli eszközök (párhuzamos számítások, kvantumszámítógépek) által megoldható kérdésekre, felvetett problémákra.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  • A kódoláselmélet algoritmikus kérdései
  • Geometriai algoritmusok (legközelebbi pontpár, konvex burok meghatározása)
  • Párhuzamos algoritmusok (PRAM modellek, egyszerű függvények kiszámítása az eltérő modellekben, Brent-elv, párhuzamos rendezés, prefix számítások)
  • Elosztott algoritmusok (a vezetőválasztás algoritmusai, egyezségre jutás, illetve ennek lehetetlensége különböző típusú hibák esetén: vonalhiba, leállási hiba, bizánci hiba)
  • Interaktív bizonyítások (az NP kiterjesztése interaktív algoritmusok segítségével, interakció egy erős és egy gyenge fél között, az AM és az IP nyelvosztály, jellemző példák, IP=PSPACE, a PCP elmélet kapcsolata a közel optimális megoldás megtalálhatóságával)
  • On-line algoritmusok (modell, hatékonyság mérése, listaelérési feladat, ütemezési problémák)
  • Paraméteres bonyolultság (NP-nehéz, de paraméteresen megoldható feladatok, korlátos mélységű keresőfák, a gráfminor tétel és következményei, W[1]-teljesség)
  • A kvantumalgoritmusok alapjai (számítási modell, lépés mint unitér transzformáció, illetve vetítés, no-cloning tétel, egyszerű algoritmusok, prímfaktorizáció, keresés, kvantumszámítás és titkosítás)

  A gyakorlaton az előadás anyagához kapcsolódó feladatokat oldunk meg, melyek az ismertetett algoritmusok, módszerek jobb megértését teszik lehetővé és rávilágítanak bizonyos alkalmazási lehetőségekre.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) előadás + gyakorlat
  10. Követelmények

  • Szorgalmi időszakban:  5 kiszárthelyi (10-15 perces) és  1  zárthelyi dolgozat. A 3 legjobb kis zh adja a jegy 40%-át, a zárthelyi dolgozat a 60%-át.

  • Vizsgaidőszakban: -

  11. Pótlási lehetőségek

  A kis zh-k nem pótolhatóak.

  A zárthelyi dolgozathoz egy pótlási lehetőség lesz  a  szorgalmi időszakban és egy  a pótlási héten.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Előzetes egyeztetés szerint.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom T. Corman, C. Leiserson, R. Rivest, C. Stein: Új algoritmusok, Scolar Kiadó, 2003.
  H. Attiya: Distributed Computing (lecture notes)
   J. Flum, M. Grohe: Parameterized Complexity Theory, Springer 2006.
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra56
  Félévközi készülés órákra44
  Felkészülés zárthelyire50
  Házi feladat elkészítése 
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
  Vizsgafelkészülés 
  Összesen150
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Dr Friedl Katalin egyetemi docens