Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Kombinatorika és gráfelmélet 2M

  A tantárgy angol neve: Combinatorics and Graph Theory 2M

  Adatlap utolsó módosítása: 2020. december 15.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  TTK

  Matematika MSc

  Diszkrét Matematika blokk

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VISZM022   2/2/0/v 5  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Fleiner Tamás,
  A tantárgy tanszéki weboldala https://www.renyi.hu/~geza/kombi2/
  4. A tantárgy előadója

  Dr. Fleiner Tamás, egyetemi docens

  Dr. Tóth Géza, egyetemi docens

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Alapvető gráfelméleti fogalmak és algoritmusok.
  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  Kombinatorika és Gráfelmélet 1.        BMEVISZA025 vagy

  A számítástudomány alapjai     BMEVISZAA05 vagy

  Bevezetés a számításelméletbe 2.       BMEVISZAA04

  Kizárás:
  BMEVISZA026 Kombinatorika és Gráfelmélet 2.

  7. A tantárgy célkitűzése

  Geometriai és absztrakt dualitás, gyenge izomorfia (2-izomorfia), Whitney tételei.

  Pont- és élszínezési alapfogalmak, Mycielsky-konstrukció, Brooks-tétel.

  Ötszíntétel.

  Vizing-tétel, élszínezés kapcsolata teljes párosításokkal, Petersen-tétel.

  Listaszínezés, Galvin-tétel.

  Perfekt gráfok, intervallumgráfok, Perfekt gráf tétel.

  Ramsey-tétel, Erdős-Szekeres-tétel, Erdős-féle alsó becslés, valószínűségszámítási módszer.

  Turán-tétel, Erdős-Stone-tétel, Erdős-Simonovits-tétel.

  Hipergráfok, Erdős-Ko-Rado-tétel, Sperner-tétel, LYM-egyenlőtlenség.

  De Bruijn-Erdős-tétel, véges síkok, konstrukciójuk véges testből, differencia-halmazokból.

  Generátorfüggvények, Fibonacci-számok, Catalan-számok.

  Részben rendezett halmazok, Dilworth-tétel.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Heti 2 óra előadás és heti 2 óra gyakorlat.
  10. Követelmények

  2 db zárthelyi. Aláírás feltétele: mindkettő legyen legalább elégséges.
  hetente 2db 10 pontos beadandó házi feladat, a teljesítés feltétele 40 pont megszerzése

  Vizsgaidőszakban szóbeli vizsga. Érdemjegy súlyozása: zh 40%, házi feladat 10%, szóbeli vizsga 50%.

  11. Pótlási lehetőségek Egy zárthelyi pótolható, házi feladat nem pótolható
  12. Konzultációs lehetőségek Igény szerint.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Katona Gyula Y., Recski András, Szabó Csaba: A számítástudomány elemei, Typotex, Budapest, 2002

   

  Friedl Katalin, Recski András, Simonyi Gábor: Gráfelmélet példatár, Typotex, Budapest, 2006.

  Fleiner Tamás: A számítástudomány alapjai,  http://www.cs.bme.hu/~fleiner/jegyzet/NESZ.pdf

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra56
  Félévközi készülés órákra18
  Felkészülés zárthelyire8
  Házi feladat elkészítése40
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása
  Vizsgafelkészülés28
  Összesen150
  IMSc tematika és módszer

  Dr. Fleiner Tamás, egyetemi docens

  Dr. Tóth Géza, egyetemi docens