Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Közgazdasági és pénzügyi idősorok

  A tantárgy angol neve: Economic and Financial Timeseries

  Adatlap utolsó módosítása: 2012. április 19.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  MSc  ALKALMAZOTT MATEMATIKA MESTERSZAK
  Pénzügy-matematika szakirány

   

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VISZM021   2/0/0/v 2  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Telcs András,
  4. A tantárgy előadója
  Név:

   

  Beosztás:

   

  Tanszék, Int.:

   

  Dr. Telcs András

   

  egyetemi docens

   

  Számítástudományi és Információelméleti Tanszék

   

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  A tárgy technikai tekintetben, matematikai, valószínűségszámítási alapismereteknél többet nem tételez fel.

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:
  nincs

   

  Tematikaütközés miatt a tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tárgyakat: Pénzügyi folyamatok előrejelzése

   

  7. A tantárgy célkitűzése Megismertetni a matematikus hallgatókat az idősorok elemzésével, paraméteres és nem paraméteres előrejelzési módszerekkel, különös tekintettel a tőzsdei idősorok esetében.

   

  Megszerezhető képességek

   

  A hallgatók képesek lesznek egy valós tőzsdei adatsor alapvető jellegzetességeinek felismerésére, jellegzetességeinek kiszűrésére és megbízható előrejelzés készítésére.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  1.      Sztochasztikus folyamatok alapjai (a stacionaritás fogalma, gyenge, erős stacionaritás, Markov láncok)

  2.      Sztochasztikus folyamatok alapjai példák (autokorreláció, fehér zaj folyamat, Gauss folyamatok)

  3.      Lineáris folyamat-modellek: AR, a diszkrét derivált, formális polinomok és invertálásuk

  4.      MA, ARMA. Az autokolleláció és az együtthatók kapcsolata, kauzalitás, a modell illesztése, tesztje, előrejelzés, példák

  5.      ARIMA, a modell illesztése, tesztje, előrejelzés, példák, bolyongás

  6.      Nemlináris folyamat-modellek: ARCH, GARCH, az alap és a származtatott modell, a modell előnyei és hátrányai, paraméterek becslése, a modellek tesztelése

  7.      Log-optimális portfolió elmélet alapjai, diszkrét modell, a lóverseny példa, a vagyonnövekedési ráta, optimális portfólió,

  8.      Log-optimális portfolió elmélet alapjai, diszkrét modell, a lóverseny példa, az információ értéke, optimalitás hosszú távon, egy lépésben

  9.      Log-optimális portfolió elmélet alapjai, folytonos modell, a tőzsde modellje, a vagyonnövekedési ráta, optimális portfólió Kuhn-Tucker kritériuma,

  10.  Log-optimális portfolió elmélet alapjai, folytonos modell, a tőzsde modellje, az információ értéke, aszimptotikus optimalitás

  11.  Nemparaméteres regresszió becslés; partíciós becslés, alapfogalmak, konzisztencia

  12.  Nemparaméteres regresszió becslés; magfüggvényes becslés, legközelebbi szomszéd becslés.

  13.  Idősorok előrejelzése gépi tanulásos algoritmusok, magfüggvényes előrejelzések, legközelebbi szomszéd előrejelzés

  14.  Empirikus log-optimális portfólió-stratégiák, a Kelly játék, a Pétervári játék, l2 közelítés

   

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) 2 óra előadás

   

  10. Követelmények a. Az előadásokon aktív részvétel (kiselőadás tartása)

   

  b. A vizsgaidőszakban: szóbeli vizsga.

   

  c. Elővizsga: lehetséges (az oktató engedélye alapján).

   

  11. Pótlási lehetőségek TVSZ szerint

   

  12. Konzultációs lehetőségek az oktatóval való egyeztetés alapján.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom 1.      R. S. Tsay: Analysis of Financial Time Series, Wiley, 2nd edition, 2005

   

  2.      Száz János: Tőzsdei opciók vételre és eladásra, Tanszék Kft, 1999.

   

  3.      Györfi L., M. Kohler, A. Krzyzak, H. Walk: A Distribution-Free Theory of Nonparametric Regression, Springer-Verlag

  4.      Györfi L., Ottucsák Gy., Walk H.,(eds.) Machine learning for financial engereering, in advances in Computer Science and Engineering, Imperial College Press 2012

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra26
  Félévközi készülés órákra8
  Felkészülés zárthelyire0
  Házi feladat elkészítése
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása
  Vizsgafelkészülés26
  Összesen60
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Név:

   

  Beosztás:

   

  Tanszék, Int.:

   

  Dr. Telcs András

   

  egyetemi docens

   

  Számítástudományi és Információelméleti Tanszék