Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Algebrai és általános kombinatorika

  A tantárgy angol neve: General and Algebraic Combinatorics

  Adatlap utolsó módosítása: 2009. május 7.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Matematikus mesterszak

  Alkalmazott matematikus mesterszak

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VISZM020   3/1/0/f 5  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Friedl Katalin,
  4. A tantárgy előadója

  Dr. Recski András

  Dr. Küronya Alex

  8. A tantárgy részletes tematikája

  A Young-tablók kombinatorikája, tablógyűrűk, Pieri-formulák, Schur-polinomok, Kostka-számok.

  Robinson–Schensted–Knuth megfeleltetés. Littlewood–Richardson-számok és -tétel.

  Nevezetes szimmetrikus polinomok és generátorfüggvényeik, Cauchy–Littlewood formulák.

  A szimmetrikus polinomok alaptételének Garsia-féle általánosítása. Bázisok a szimmetrikus

  függvények gyűrűjében.

  Matroidok koordinátázása különböző testek felett. Affin geometriai reprezentáció. Nevezetes matroidelméleti műveletek geometriai jelentése.

  Gráfok által indukált matroidok, transzverzális matroidok.

   

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás és gyakorlat
  10. Követelmények Két zárthelyi, mindkettőnek legalább elégségesre kell sikerülnie.
  11. Pótlási lehetőségek TVSZ szerint
  12. Konzultációs lehetőségek Egyéni igény alapján.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  William Fulton, Young Tableaux: With Applications to Representation Theory and Geometry

  (London Mathematical Society Student Texts) (Paperback), Cambridge University Press,

  1996

  Richard P. Stanley: Enumerative Combinatorics I.- II., Cambridge University Press, 2001

  Jordán Tibor, Recski András és Szeszlér Dávid: Kombinatorikus optimalizálás, Typotex

  Kiadó, Budapest, 2004

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra56
  Félévközi készülés órákra14
  Felkészülés zárthelyire80
  Házi feladat elkészítése
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása
  Vizsgafelkészülés
  Összesen150
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta Dr. Kürönya Alex és Dr. Recski András