Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Igazságos játékok a pénzfeldobástól a tőzsdéig

  A tantárgy angol neve: Fair Games from Coin Tossing to Stock Exchange

  Adatlap utolsó módosítása: 2012. május 30.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. június 30.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki szak

  Mérnök Informatikus szak

  Szabadon választható tantárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VISZJV08   4/0/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Ketskeméty László,
  A tantárgy tanszéki weboldala http://www.szit.bme.hu/~telcs/indexhu.html
  4. A tantárgy előadója Telcs András
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Általános matematikai alapképzettség, ezen belül valószínűségszámítási alapok
  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM ( TárgyTeljesítve("BMEVIMA9008") )

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

  Ajánlott:
  Ajánlott:

  A tárgy felvételéhez szükséges: Valószínűségszámítás, VISZA208

   

  Tematikaütközés miatt a tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tárgyakat:

  Neptun-kód Cím:BMEVIMA9008 Igazságos játékok a pénzfeldobástól a tőzsdéig

  7. A tantárgy célkitűzése Ahhoz, hogy megértsük, hogyan működik a tőzsde, először egyszerűbb szerencsejátékok természetével ismerkedünk meg. A pénzfeldobás példájából kiindulva el fogunk jutni a modern portfólió elmélethez és az opciós termékek árazásának Nobel díjjal elismert Black-Scholes elméletéhez. A technikai nehézségek elkerülése érdekében diszkrét martingál elméletet alkalmazunk.
  8. A tantárgy részletes tematikája

  1. Igazságos szerencsejátékok, martingálok.
  Alapfogalmak, tulajdonságok.

  2. Ismertetésre kerülő fontosabb fogalmak: részvény, kötvény, váltó.

  Portfolió elmélet, a rizikó fogalma, szisztematikus és specifikus rizikó.

  3. Hasznossági függvény.

  Portfolió diverzifikáció. Markovitz elmélet, optimális portfolió 1Bond+Stock, 2Stock, 1Bond N Stock esetén.

  A tőkepiaci árfolyamok modellje (CAPM). Feltevések tétel.

  4. Opciós ügyletek vételre és eladásra.

  Alapfogalmak, arbitrázs.

  Opciók árazása.

  Egylépéses modell, több periódus, a binomiális modell.

  5. CRR képlet.

  Put-cal paritás.

  Általános piaci modell.

  Önfinanszírozó és megengedett stratégia.

  6. Feltevés a piacról.

  Arbitrázs mentes piac alaptétele.

  Az opció racionális ára, annak kiszámítása, egyértelműsége, ha nincs arbitrázs.

  7 Ekvivalens martingál mérték.

  Martingálok kockázat semleges árazása.

  8 Az EMM létezése, a binomiális modell, mint martingál.

  8 CRR => B-S formula.

  A formula paraméterei és értelmezése, mi hogy változtatja az árat.

  10. Az opció árazása.

  Teljes piacok, martingál reprezentáció.
  Az eszközárazás alaptétele (bizonyítás nélkül).

  11. Az EMM egyértelműsége.

  12. Amerikai és általános opciók.

  Fedezet konstruálása.

  Megállási idők.

  13. Optimális megállás.

  Doob felbontás.

  Snell burkoló.

  13.Újabb modellek felé.
  A nílus áradása.

  Fraktálok.

   

   


  Fraktálok

   

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)
  előadás
  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: 1 zárthelyi. A zárthelyi. 40%-os teljesítése az aláírás megszerzésének feltétele.

  b. A vizsgaidőszakban: szóbeli vizsga.

  c. Elővizsga: lehetséges, személyes egyeztetés alapján.

  d. A végső jegy 30%-t a Zh, 70%-t a vizsga határozza meg.

  11. Pótlási lehetőségek

  Sikertelen zárthelyi a szorgalmi időszakban a pótzárthelyin pótolható.
  A sikertelen (pót)zárthelyi a pótlási héten különeljárási díj ellenében egy további alkalommal pótolható.

  12. Konzultációs lehetőségek az oktatóval való egyeztetés alapján
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Jegyzet (előadó honlapjáról letölthető)

  Száz János, Tőzsdei opciók vételre és eladásra,Tanszék Kft. Budapest, 1999

  Eliot, R.J., Kopp, P.E., A pénzpiacok Matematikája, Typotex 2000

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra56
  Félévközi készülés órákra12
  Felkészülés zárthelyire22
  Házi feladat elkészítése 
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
  Vizsgafelkészülés30
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr Telcs András

  docens

  SZIT