Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Haladó adatszerkezetek és algoritmuselemzési technikák

  A tantárgy angol neve: Advanced Datastructures and Techniques for Analysis of Algorithms

  Adatlap utolsó módosítása: 2020. augusztus 10.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  PhD képzés

  szabadon választható tárgy 

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VISZDV05   4/0/0/v 5  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Katona Gyula,
  A tantárgy tanszéki weboldala http://cs.bme.hu/haladoadat/
  4. A tantárgy előadója

  Dr. Csima Judit, egyetemi docens, Számítástudományi és Információelméleti Tanszék

  Dr. Friedl Katalin,  egyetemi docens,  Számítástudományi és Információelméleti Tanszék 

  Dr. Katona Gyula,  egyetemi docens,  Számítástudományi és Információelméleti Tanszék 

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Alapvető adatszerkezetek és algoritmusok

  További részletek a tárgy weboldalán:  http://cs.bme.hu/haladoadat/

  7. A tantárgy célkitűzése A tantárgy keretében a hallgatók megismerkednek  néhány modern, jól használható adatszerkezettel. Az algoritmusoknak a legrosszabb esetre koncentráló elemzése nem mindig ad elég támpontot a gyakorlati használhatóságról. A kurzus célja, hogy bemutassa és szemléltesse a véletlen (átlagos) esetekre vonatkozó becslések néhány módszerét, és más manapság sokszor alkalmazott technikát (pl. simított vagy paraméteres bonyolultsági elemzés).
  8. A tantárgy részletes tematikája
  1. Hashelés haladóknak: az univerzális hash fogalma, univerzális hash-függvények konstrukciója és a k-szoros függetlenség,  a tökéletes hash. 
   
  2. Biztosan konstans keresési idő: kakukk hash.  Keresés randomizáltan kis hibával: Bloom-filter.

  3. Átlagos futási idő elemzése: hash lineáris próbával, gyorsrendezés randomizált változata, k. elem keresése, ennek randomizált és determinizált változata is, Karger algoritmusa minimális vágás keresésére.
   
  4. Algoritmusok véletlen gráfon, pl. 3 színnel színezés O(1)-ben, különböző véletlen gráf modellek: Erdős-Rényi modell, Barabási féle modell, összehasonlításuk.

  5-6. Haladó adatszerkezetek és elemzésük: skip list, treap, S-fa (splay tree), szófa, szuffix-fa (ennek alkalmazásai bioinformatikai problémákra: átfedések keresése, leghosszabb közös részszó), trie
   
  7. Binomiális kupac, Fibonacci-kupac. Amortizált elemzés módszere (bankár módszer és potenciált használó módszer), alkalmazás Fibonacci-kupacra.
   
  8. Adatszerkezetek diszjunkt halmazokra (unió-holvan adatszerkezet útösszenyomással és ennek elemzése). Megmaradó (persistent) adatszerkezetek, lusta kiértékelés.
   
  9. Homogén és nem homogén lineáris rekurziók megoldása, az Akra-Bazzi formula, mester tétel. Példák rekurzív algoritmusok lépésszámának becslésére.
   
  10. Nehéz problémák egy kezelési módja: paraméteres bonyolultság alapvető technikái: a keresési fa korlátozása, kernel technika, néhány alapvető példa.

  11. Triviálisnál jobb exponenciális algoritmusok nehéz problémákra, gyors mátrixszorzás, maximális független ponthalmaz, utazó ügynök probléma, kromatikus szám, részletösszeg probléma, lokális keresés.

  12. Worst-case és average-case analízis közötti hibrid megoldások. Simított analízis, simított lokális keresés. A 2-OPT alapú lokális kereső algoritmus simított polinomiális futásidejének bizonyítása.

  13. Tömörített érzékelés, alulhatározott lineáris egyenletrendszer ritka megoldásai, L_1-minimalizálás lineáris programozással. Alkalmazás: útban az egy pixeles fényképezőgép felé.
   
  14. Házi feladat megbeszélés

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Heti 4 óra előadás.
  10. Követelmények

  A szorgalmi időszakban: A kiadott házi feladatok beadása.

  A vizsgaidőszakban: szóbeli vizsga

  Elővizsga: lehetséges 
  12. Konzultációs lehetőségek Fogadóórákon, illetve személyes egyeztetés alapján
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  Cormen, Leiserson, Rivest, Stein: Új algoritmusok (Scolar, 2003)
  Motwani, Raghavan: Randomized Algorithms (Cambridge, 2000)
  Hromkovic: Algorithmics for hard Problems (Springer, 2004)
  Cygan, Fomin, Kowalik, Lokshtanov, Marx, Pilipczuk, Pilipczuk, Saurabh: Parameterized Algorithms (Springer 2015)
  internetes források
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra56
  Félévközi készülés órákra28
  Felkészülés zárthelyire
  Házi feladat elkészítése28
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása14
  Vizsgafelkészülés24
  Összesen150
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Dr. Csima Judit

  egyetemi docens

  Számítástudományi és Információelméleti Tanszék

  Dr. Friedl Katalin

  egyetemi docens

  Számítástudományi és Információelméleti Tanszék

  Hosszú Éva

  PhD hallgató

  Távközlési és Médiainformatikai Tanszék

  Dr. Katona Gyula

  egyetemi docens

  Számítástudományi és Információelméleti Tanszék

  Dr. Tapolcai János

  egyetemi tanár

  Távközlési és Médiainformatikai Tanszék