Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Véletlen mátrixok sajátértékei

  A tantárgy angol neve: Eigenvalues of Random Matrices

  Adatlap utolsó módosítása: 2012. december 21.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  PhD  képzés

  szabadon választható tantárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VISZDV04   2/0/0/v 2  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Friedl Katalin,
  4. A tantárgy előadója
  NévBeosztásTanszék
  Dr Friedl Katalin

  Egy. docens

  Számítástudományi és Információelméleti Tanszék
  Dr. Juhász Ferenc


  Számítástudományi és Információelméleti Tanszék
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Lineáris algebra, valószínűség számítás alapjai, kombinatorika
  7. A tantárgy célkitűzése Különböző matematikai területek egymásra hatásának bemutatása, különös tekintettel a valószínűségszámítás és a lineáris algebra kapcsolatára. A tárgyalt eredmények fontos következményekkel bírnak különböző tudományterületeken, alkalmazhatók például differenciálegyenletek megoldására vagy klaszterezési feladatoknál.

   

  8. A tantárgy részletes tematikája Mátrixok osztályozása, főbb tételek: Egerváry, Perron-Frobenius, Courant-Fischer

   

  Jordan normálformára hozás, Jordan-index

   

  Gráfok spektruma, Laplacian, Fiedler-féle algebrai összefüggőség

   

  Csoportosítás sajátvektorok segítségével

   

  Valószínűségszámítási és kombinatorikai eszközök: momentum módszer, Catalan szám

   

  A Wigner-tétel és bizonyítása

   

  Extrém sajátértékek meghatározása

   

  Következmények: hatvány módszer, Lovász féle theta függvény aszimptotikus viselkedése

   

  Blokk-véletlen mátrixok strukturális sajátértékei

   

  Klaszterelemzés

   

  Kör-törvény  

   

  May-Wigner tétel, blokk-véletlen lineáris differenciálegyenletek

   

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) előadás, ami kiegészül egy egyszeri  MatLab-os laboratóriummal

   

  10. Követelmények

  a.   A szorgalmi időszakban: -

  b.   A vizsgaidőszakban: szóbeli vizsga

  c.   Elővizsga: megállapodás szerint

   

  11. Pótlási lehetőségek A tanulmányi és vizsgaszabályzatnak megfelelően.

   

  12. Konzultációs lehetőségek Személyes egyeztetés alapján

   

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  A kurzus anyaga különböző szakkönyvekben, összefoglaló cikkekben szétszórva található meg, ezért elsődleges írott segédanyagként az előadáson írt jegyzet szolgálhat.

  Bai, Z. - Silverstein, J.W.: Spectral Analysis of Large Dimensional Random Matrices, Springer Series in Statistics 2nd ed. 2010.

  Erdős, L.: Universality of Wigner random matrices: a survey of recent results, arXiv:1004.0861v2 [math-ph] 1 Sep 201.

  Tao, Terence - Vu, Van (2010): Random matrices: Universality of ESD and the Circular Law (with appendix by M. Krishnapur), Annals of Probability 38 (5), 2023-2065.

   

   

   

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra28
  Félévközi készülés órákra28
  Felkészülés zárthelyire 
  Házi feladat elkészítése 
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
  Vizsgafelkészülés34
  Összesen90
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta Dr. Juhász Ferenc