Nemnegatív elemű mátrixok

A tantárgy angol neve: Matrices with Non-Negative Elements

Adatlap utolsó módosítása: 2009. október 29.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

PhD képzés

szabadon választható tantárgy

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VISZDV03   2/0/0/v 3  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Rózsa Pál,
4. A tantárgy előadója Dr. Rózsa Pál professzor emeritus        SZIT
5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Rózsa Pál által tartott  Mátrixanalízis című tantárgy anyaga

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:
A tantárgy doktorandusz hallgatók számára  készült, de hallgathatják MSc és BSc hallgatók is
7. A tantárgy célkitűzése

A mátrixelméletnek azt a speciális fejezetét ismerteti meg, amely fontos alkalmazást nyer a Markov-láncok elméletében.

8. A tantárgy részletes tematikája

A tárgy betekintést nyújt az irreducibilis mátrixokra vonatkozó Frobenius és Perron tételekbe, ismerteti a reducibilis mátrixok kanonikus alakját, majd részletesen foglalkozik a sztochasztikus mátrixok osztályozásával és alkalmazásával bolyongási feladatok megoldására.Markov-láncok vizsgálatával kapcsolatosan kitér az ergodicitás fogalmára is. Végül generátorfüggvény  alkalmazásával megmutatja a Sylvester-Kac néven ismert sztochasztikus mátrix spektrálfelbontását, valamint szinguláris értékeinek egy érdekes tulajdonságát.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás heti 2 óra
10. Követelmények

a. szorgalmi időszakban: -

b. vizsgaidőszakban: szóbeli vizsga

c. elővizsga: megállapodás szerint

12. Konzultációs lehetőségek

Előadás előtt és után, illetve megbeszélt más időpontban.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom Rózsa Pál:Bevezetés a mátrixelméletbe, Typotex, 2009
14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra28
Félévközi készülés órákra14
Felkészülés zárthelyire
Házi feladat elkészítése
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása
Vizsgafelkészülés48
Összesen90
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta Dr.Rózsa Pál