Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Nemnegatív elemű mátrixok

  A tantárgy angol neve: Matrices with Non-Negative Elements

  Adatlap utolsó módosítása: 2009. október 29.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  PhD képzés

  szabadon választható tantárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VISZDV03   2/0/0/v 3  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Rózsa Pál,
  4. A tantárgy előadója Dr. Rózsa Pál professzor emeritus        SZIT
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Rózsa Pál által tartott  Mátrixanalízis című tantárgy anyaga

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:
  A tantárgy doktorandusz hallgatók számára  készült, de hallgathatják MSc és BSc hallgatók is
  7. A tantárgy célkitűzése

  A mátrixelméletnek azt a speciális fejezetét ismerteti meg, amely fontos alkalmazást nyer a Markov-láncok elméletében.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  A tárgy betekintést nyújt az irreducibilis mátrixokra vonatkozó Frobenius és Perron tételekbe, ismerteti a reducibilis mátrixok kanonikus alakját, majd részletesen foglalkozik a sztochasztikus mátrixok osztályozásával és alkalmazásával bolyongási feladatok megoldására.Markov-láncok vizsgálatával kapcsolatosan kitér az ergodicitás fogalmára is. Végül generátorfüggvény  alkalmazásával megmutatja a Sylvester-Kac néven ismert sztochasztikus mátrix spektrálfelbontását, valamint szinguláris értékeinek egy érdekes tulajdonságát.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás heti 2 óra
  10. Követelmények

  a. szorgalmi időszakban: -

  b. vizsgaidőszakban: szóbeli vizsga

  c. elővizsga: megállapodás szerint

  12. Konzultációs lehetőségek

  Előadás előtt és után, illetve megbeszélt más időpontban.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom Rózsa Pál:Bevezetés a mátrixelméletbe, Typotex, 2009
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra28
  Félévközi készülés órákra14
  Felkészülés zárthelyire
  Házi feladat elkészítése
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása
  Vizsgafelkészülés48
  Összesen90
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta Dr.Rózsa Pál