Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Adatbányászati algoritmusok

  A tantárgy angol neve: Data Mining Algorithms

  Adatlap utolsó módosítása: 2017. január 27.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  PhD képzés

  választható tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VISZD308   4/0/0/v 5  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Katona Gyula,
  4. A tantárgy előadója
  Dr. Buza Krisztián tudományos munkatárs MTA-TTK
  Dr Katona Gyula egyetemi docens Számítástudományi és Információelméleti Tanszék
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  - lineáris algebra alapismeretek

  - programozási alapismeretek (legalább egy programozási nyelv ismerete)

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:
  nincs
  7. A tantárgy célkitűzése

  - Adatbányászati algoritmusok és az adattudomány legfontosabb eszközeinek ismerete.

  - Az adattudomány legfontosabb eszközeinek gyakorlati alkalmazására vonatkozó képesség elsajátítása.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  - Lineáris és polinomiális egy- és többváltozós regresszió, kapcsolódó optimalizációs technikák: gradiens módszer, normál egyenlet

  - Felügyelt gépi tanulás, osztályozás: legközelebbi szomszéd osztályozó, döntési fák,  logisztikus regresszió, nemlineáris osztályozók, neurális hálók, support vektor gépek, idősorok osztályozása, dinamikus idővetemítés

  - Haladó osztályozási technikák: részben-felügyelt tanulás (semi-supervised osztályozás), többosztályos feladatok, többfeladatos tanulási problémák, ensemble tanulás: bagging, boosting, stacking, ensemble tanulás Dietterich-féle modellje, csomósodás jelensége, csomósodást figyelembe vevő tanulási eljárások

  - Tanuló algoritmusok értékelése: kereszt-validációs protokollok, bias-variance trade-off

  - Klaszterezés: k-közép és változatai (k-medoids, FurthestFirst), hierarchikus klaszterező, Kleiberg-féle lehetetlenségelmélet, klaszterezés stabilitása, „klaszterezhetőség” fogalma, kapcsolat a konvergencia-sebesség és klaszterezhetőség között

  - Főkomponens analízis, low-rank mátrix faktorizáció, collaborative filtering és alkalmazásaik (ajánlórendszerek, drug-target predikció)

  - Sűrűségbecslés és anomáliakeresés

  - Gyakori elemhalmaz-bányászat

  - Orvosbiológiai adatok (pl. NGS adatok, génkifejeződés adatok, orvosbiológiai idősorok) feldolgozása és bányászata

  - Alkalmazások és sikeres alkalmazásokhoz kapcsolódó kérdések: előfeldolgozás, változók skálázása, túltanulás, hiperparaméter-tanulás, tanulás kiegyensúlyozatlan osztályeloszlású adatokból

  - Adattudomány legfontosabb eszközeinek alapjai: Octave/Matlab, Python, R, Hadoop.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) heti 2x2 óra előadás
  10. Követelmények

  a.       A szorgalmi időszakban:  5 db házi feladat és személyes beszámolás a házi feladatokról

  b.       A vizsgaidőszakban:  szóbeli vizsga

  c.         Elővizsga: lehetséges
  11. Pótlási lehetőségek

  A házi feladatok a pótlási hét végéig pótolhatók.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Igény szerint, előzetes egyeztetés alapján az oktatóval.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Pang-Ning Tan, Michael Steinbach, Vipin Kumar:

  Introduction to Data Mining 

  http://www-users.cs.umn.edu/~kumar/dmbook/index.php

   

  Bodon Ferenc, Buza Krisztián: Adatbányászat, elektronikus jegyzet

  http://www.cs.bme.hu/~buza/pdfs/adatbanyaszat-cover.pdf

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra56
  Félévközi készülés órákra14
  Felkészülés zárthelyire25
  Házi feladat elkészítése25
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása0
  Vizsgafelkészülés30
  Összesen 150
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta Dr. Buza Krisztián, tudományos munkatárs, MTA-TTK