Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Gráfok, kapacitások, entrópiák: Bevezetés az információelméleti kombinatorikába

  A tantárgy angol neve: Graphs, Capacities, Entropies: Introduction to Information Theoretic Combinatorics

  Adatlap utolsó módosítása: 2022. június 10.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  PhD képzés
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VISZD306   4/0/0/v 5  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Simonyi Gábor,
  4. A tantárgy előadója dr. Simonyi Gábor, egyetemi tanár, Számítástudományi és Információelméleti Tanszék
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Gráfelmélet, lineáris algebra, valószínűségszámítás alapjai  
  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  A gráfelmélet, a lineáris algebra, illetve a valószínűségszámítás alapvető ismereteit tartalmazó kurzusok elvégzése után célszerű felvenni.

  7. A tantárgy célkitűzése

  Annak bemutatása, hogy az információelmélet eszköztára és problémafelvetései hogyan váltak gyümölcsözővé a kombinatorikában és a gráfelméletben. Ezzel kapcsolatos alapvető eredmények megismertetése és ennek keretében a diszkrét matematikai gondolkodás további fejlesztése. 

  8. A tantárgy részletes tematikája

  1. Gráfok Shannon kapacitása, e paraméter legegyszerűbb korlátai (klikkszám és kromatikus szám), az ötszögprobléma, a problémakör gráfelméleti hatása: perfekt gráfok bevezetése.

  2. Néhány fontosabb gráfosztály perfektsége, Perfekt Gráf Tétel és Erős Perfekt Gráf Tétel, Helyettesítési Lemma.

  3. További érdekes gráfcsaládok: Kneser gráfok, Mycielski gráfok, normális gráfok, normális gráfok perfektsége.

  4. Frakcionális kromatikus szám fogalma, kapcsolata a lineáris programozással, a hagyományos kromatikus számtól való lehetséges eltérése, értéke csúcstranzitív gráfokon. Gráfhomomorfizmus fogalma, színezési paraméterek jellemzése gráfhomomorfizmusok segítségével.

  5. Csatorna zéró-hiba kapacitása visszacsatolás mellett, ennek kapcsolata a frakcionális kromatikus számmal, Lovász tétele a frakcionális és a hagyományos kromatikus szám lehetséges arányáról, McEliece-Posner tétel.

  6. Lovász-féle theta függvény, az ötszögprobléma megoldása.

  7. Bohman-Holzman tétel a páratlan körök Shannon kapacitásáról, Shannon kapacitás és Ramsey számok kapcsolata.

  8. Gráfok Witsenhausen hányadosa, ennek kapcsolata a Shannon kapacitással.

  9. Irányított gráfok Sperner kapacitása, ennek korlátai.

  10. Gráfcsaládok kapacitása, információelméleti interpretáció irányítatlan és irányított gráfok esetén, kapcsolat az extremális halmazelmélettel.

  11. Kapacitásparaméterek valószínűségi finomítása, Gargano-Körner-Vaccaro tétel.

  12. Gráfentrópia fogalma, információelméleti interpretációja, főbb tulajdonságai,  szubadditivitásának alkalmazása. 

  13. Additivitási kérdések, perfekt gráfok jellemzése a gráfentrópia segítségével.

  14. Kahn és Kim gráfentrópián alapuló algoritmusa részben rendezés teljes rendezéssé történő kiterjesztésére. 

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Heti 4 óra előadás.

  10. Követelmények

  szóbeli vizsga

  12. Konzultációs lehetőségek

  Személyes egyeztetés alapján, fogadóórákon

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Imre Csiszár, János Körner: Information Theory. Coding Theorems for Discrete Memoryless Systems, Second Edition, Cambridge University Press, 2011

  László Lovász: Graphs and Geometry, American Mathematical Society, 2019

  Edward R. Scheinermann, Daniel H. Ullman: Fractional Graph Theory, Wiley 1997

  internetes források
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra56
  Félévközi készülés órákra28
  Felkészülés zárthelyire
  Házi feladat elkészítése14
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása14
  Vizsgafelkészülés38
  Összesen150
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta dr. Simonyi Gábor, egyetemi tanár, Számítástudományi és Információelméleti Tanszék