Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Geometriai algoritmusok

  A tantárgy angol neve: Algorithms in Geometry

  Adatlap utolsó módosítása: 2017. január 27.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  PhD  képzés

  szabadon vagy kötelezően választható tantárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VISZD304   2/0/0/v 3  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Tóth Géza,
  A tantárgy tanszéki weboldala www.vik.bme.hu
  4. A tantárgy előadója
  Név:

   

   

   

  Beosztás:

   

   

   

  Tanszék, Int.:

   

   

   

  Dr. Tóth Géza

   

   

   docens

   

   

   

  SZIT

   

   

   

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Lineáris algebra, gráfok, algoritmusok elmélete

   

  7. A tantárgy célkitűzése A tárgy bemutatja a legfontosabb, legalapvetőbb problémákat, fogalmakat, módszereket, amelyek a geometriai algoritmusok elméletében szerepelnek.

   

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Bevezetés: Konvex burok számítása a síkon,degenerált esetek, számítási hibák, alkalmazások 

  Szakaszok metszéspontjainak a kiszámítása,tárolás, több térkép (szakasz elrendezés ) egyesítése 

  Sokszögek háromszögelése, a teremőr probléma, sokszögek felosztása monoton részekre, monoton részek háromszögelése

  Lineáris programozás a síkon, illetve alacsony dimenzióban,félsíkok metszetének kiszámítása, véletlent használó algoritmus

  Pont helyének meghatározása,trapéz felosztás, véletlen algoritmus, degenerált esetek 

  Voronoi diagram tulajdonságai és hatékony kiszámítása

  Egyenes elrendezések, dualitás, diszkrepancia kiszámítása, k-halmaz ill. k-szint probléma,alsó és felső korlátok 

  Delaunay háromszögelés tulajdonságai és hatékony kiszámítása, ponthalmaz háromszögelései

  Konvex burok a térben

  Gráfok metszési számai,alsó és felső korlátok,elméleti és gyakorlati alkalmazások, metszési szám viszonya más gráf paraméterekhez, véletlen gráf metszési száma  

   

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás
  10. Követelmények a.       A szorgalmi időszakban: házi feladat 

   

  b.       A vizsgaidőszakban: szóbeli vizsga

   

           c.              Elővizsga: lehetséges

   

  11. Pótlási lehetőségek A tanulmányi és vizsgaszabályzatnak megfelelően.
  12. Konzultációs lehetőségek Fogadó órákon, illetve személyes egyeztetés alapján

   

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom de Berg, van Kreveld, Overmars, Schwarzkopf:  Computational Geometry, Springer, 2000.
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra28
  Félévközi készülés órákra22
  Felkészülés zárthelyire 
  Házi feladat elkészítése 
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
  Vizsgafelkészülés40
  Összesen90
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta Dr.Tóth Géza