Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Algoritmikus kérdések a bioinformatikában

  A tantárgy angol neve: Algorithmic Aspects of Bioinformatics

  Adatlap utolsó módosítása: 2009. március 10.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  PhD képzés

  szabadon választható tantárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VISZD303   2/0/0/v 3  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Csima Judit,
  4. A tantárgy előadója
  Név:

   

  Beosztás:

   

  Tanszék, Int.:

   

  Dr. Csima Judit

   

  egyetemi docens

   

  SZIT

   

  Dr. Marx Dániel

   

  tud. ösztöndíjas

   

  SZIT

   

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Algoritmusok bonyolultsága, P, NP, NP-teljesség, Karp-redukció, közelítő algoritmusok, dinamikus programozás, véges automaták.

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy a bioinformatika algoritmikus világába nyújt bevezetést. A tárgy célja, hogy a hallgatók megismerjék a bioinformatika különböző területein jelentkező elméleti problémákat és matematikai modelleket. A félév során számos ilyen problémát vizsgálunk algoritmikus szempontból: áttekintjük az irodalomban szereplő alapvető algoritmusokat, közelítő algoritmusokat és bonyolultsági eredményeket.

  A tárgy elsajátításához biológiai előismeretek nem szükségesek.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  1. hét: Molekuláris biológiai alapok; Mintaillesztés véges automatával;

  2. hét: Boyer-Moore algoritmus; véges automata használata a preprocesszálás során;   

  3. hét: Szuffix-fák, szuffix-tömbök,

  4. hét: Dinamikus programozási algoritmusok szekvenciaillesztésre globális és lokális verzióban, általánosított büntetőfüggvények,

  5. hét: A többszörös illesztés algoritmikus bonyolultsága, közelítő algoritmusok a többszörös illesztésre;

  6. hét: Fizikai feltérképezés: restrikciós enzimeket használó módszerek, a kapcsolódó algoritmikus problémák bonyolultsága, visszalépéses algoritmus a "partial digest" esetben;

  7. hét: Hibridizációt használó módszer a fizikai feltérképezésre, hibridizációs mátrix, PQ-fák;

  8. hét: Legrövidebb szuperszó probléma, bonyolultsága, közelítő algoritmusok;

  9. hét: Genomok átrendeződése, matematikai modellek, előjeles és előjel nélküli permutációk rendezése;

  10. hét: Szintenikus távolság meghatározása, Evolúciós fák meghatározása metrikus és ultrametrikus távolságon alapuló módszerekkel, Evolúciós fa meghatározása bináris tulajdonságok alapján;

  11. hét: Haplotípus-meghatározás; a kapcsolódó algoritmikus probléma bonyolultsága;

  12. hét: Fehérje-interakciós hálózatok vizsgálata, súlyozott k-hosszú utak keresése;

  13. hét: RNS másodlagos szerkezetének előrejelzése, dinamikus programozási algoritmusok, sztochasztikus CF nyelvtanok;

  14. hét: Molekulák térszerkezetét is figyelembe vevő mintaillesztési feladat, ennek bonyolultsága;

   


  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás és házi feladatok

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: részvétel az órákon, a házi feladat beadása

  b. A vizsgaidőszakban: szóbeli vizsga

            c. Elővizsga: lehetséges

  11. Pótlási lehetőségek

   A tanulmányi és vizsgaszabályzatnak megfelelően.

  A házi feladat pótlólag beadható a pótlási hét végéig.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Fogadó órákon, illetve személyes egyeztetés alapján

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  H. J. Böckenhauer- D. Bongartz: Algorithmic Aspects of Bioinformatics (Springer, 2007.)

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra28
  Félévközi készülés órákra17
  Felkészülés zárthelyire 
  Házi feladat elkészítése5
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
  Vizsgafelkészülés40
  Összesen90
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Név:

   

  Beosztás:

   

  Tanszék, Int.:

   

  Dr. Csima Judit

   

  egyetemi docens

   

  SZIT