Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Pénzügyi folyamatok statisztikája

  A tantárgy angol neve: Statistics of Financial Processes

  Adatlap utolsó módosítása: 2012. május 30.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. június 30.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Mérnök Informatikus szak


  Szabadon választható tantárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VISZAV88   4/0/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Ketskeméty László,
  4. A tantárgy előadója
  Név:

   

  Beosztás:

   

  Tanszék, Int.:

   

  Dr. Telcs András

   

  egyetemi docens

   

  Számítástudományi és Információelméleti Tanszék

   

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  A tárgy technikai tekintetben, matematikai, valószínűségszámítási alapismereteknél többet nem tételez fel.

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  Valószínűségszámítás VISZA208

  Tematikaütközés miatt a tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tárgyakat: -

  VIMA9008 Igazságos játékok a pénzfeldobástól a tőzsdéig

  Vima9008 Igazságos Játékok a pézfeldobástól a tőzsdéig 

  7. A tantárgy célkitűzése a A tantárgy célkitűzése:

  A tárgy bevezető jellegű. Alapvető áttekintést ad a pénzügyi befektetések fajtáiról. Ismerteti jellegzetességeiket és funkciójukat, a leírásukhoz használt statisztikai alapokat. Betekintést ad a pénzügyi piacok működésébe, modellezésébe. A modellezés keretében először egy egyszerűbb szerencsejáték kerül bemutatásra. Megismerkedünk az entrópia fogalmával és alkalmazzuk optimális fogadási, befektetési stratégia kialakítására. Áttekintjük az elsődleges és származtatott termékeket és piaci szerepüket, a kereskedés módját és ennek informatikai hátterét.

  7.b Megszerezhető képességek

  A pénzügyi piacok működésének átlátása. A befektetések világában közkeletű téveszmék elkerülése. Áttekintés a pénzpiaci eszközök felett, statisztikai természetük megértése, kereskedésük sajátosságainak ismerete, azonosulás a befektető és a profi kereskedő nézőpontjával

   

  8. A tantárgy részletes tematikája

  1. Pénz, hitel, kamat, infláció, jelenérték.

  2. Tőkepiaci termékek: részvény, kötvény, váltó.

  3. Hozam, kockázat és szórás kapcsolata, portfoliók értékelése.

  4. Az entrópia elemi bevezetése.

  5. A portfolió stratégia információelméleti modellje.

  6. Opciós ügyletek vételre és eladásra.

  7. Európai és amerikai opciók.

  8. Összetett opciók és fedezeti stratégiák.

  9. Opciók árazása, a CRR formula, a Black-Scholes formula.

  10. A pénzpiaci tranzakciók informatikai háttere.

  11. A kockázatelemzés alapjai.

  12. Idősorok elemzésének alapjai, AR folyamatok.

  13. MA folyamatok és ARMA folyamatok.

   

   

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: 1 zárthelyi. A zárthelyi 40%-os teljesítése az aláírás megszerzésének feltétele.

  b. A vizsgaidőszakban: szóbeli vizsga.

  c. Elővizsga: lehetséges (az oktató engedélye alapján).

   

   

  11. Pótlási lehetőségek

  A zárthelyi pótlása az utolsó tanulmányi héten lehetséges.

  12. Konzultációs lehetőségek az oktatóval való egyeztetés alapján.

   

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom Jegyzet, egyes előadások fóliái.

  Száz János, Tőzsdei opciók vételre és eladásra, Tanszék Kft. Budapest, 1999.

  Cover, T.M., Thomas J.A., Elements of information theory, Wiley, 1991.

   

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra56
  Félévközi készülés órákra10
  Felkészülés zárthelyire20
  Házi feladat elkészítése 
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
  Vizsgafelkészülés34
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Név:

   

  Beosztás:

   

  Tanszék, Int.:

   

  Dr. Telcs András

   

  egyetemi docens

   

  SZIT