Algoritmikus játékelmélet

A tantárgy angol neve: Algorithmic Game Theory

Tantárgykód: VISZAC01

A tantárgyhoz nincs feltöltve adatlap.