Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Algoritmuselmélet

  A tantárgy angol neve: Theory of Algorithms

  Adatlap utolsó módosítása: 2017. január 20.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Mérnök informatikus szak, BSc képzés
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VISZAB01 4 2/2/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Friedl Katalin,
  A tantárgy tanszéki weboldala http://cs.bme.hu/algel
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Csima Judit

  egyetemi docens

  Számítástudományi és Információelméleti Tanszék

  Dr. Friedl Katalin

  egyetemi docens

  Számítástudományi és Információelméleti Tanszék

  Dr. Katona Gyula

  egyetemi docens

  Számítástudományi és Információelméleti Tanszék

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  (TárgyEredmény( "BMEVISZAA01" , "aláírás" , _ ) = -1
  VAGY TárgyEredmény( "BMEVISZAA04" , "aláírás" , _ ) = -1)

  ÉS
  NEM ( TárgyEredmény( "BMEVISZA213" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVISZA213", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0
  VAGY
  TárgyEredmény( "BMEVISZAB03" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVISZAB03", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0
  VAGY
  TárgyEredmény( "BMEVISZAB03" , "aláírás" , _ ) = -1)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  7. A tantárgy célkitűzése

  Az algoritmusok tervezésével, elemzésével kapcsolatos legfontosabb módszerek, készségek elsajátítása, az alapvető számítási modellek megismerése.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  1)  Mintaillesztés. Naív algoritmus, Rabin-Karp (ujjlenyomatos) algoritmus. A véges automatás megoldás.

  2)  Determinisztikus  és nemdeterminisztikus véges automaták, ezek ekvivalenciája.  A reguláris kifejezés fogalma, kapcsolata a reguláris nyelvekkel, véges automatákkal (az automatából reguláris kifejezés irány legfeljebb vázlatosan).

       A véges automata mint lexikális elemzők.

  3)  Környezetfüggetlen nyelvtanok. Levezetési fák, bal- és jobboldali levezetés. Az egyértelműen levezethető szó, egyértelmű nyelvtan, nyelv fogalma, algoritmikus jelentősége.

  4)  A (nemdeterminisztikus) veremautomata.

       A veremautomaták és a környezetfüggetlen nyelvek kapcsolata (részletesen a nyelvtanból automata irány).  Az elemzés feladata (parser).

  5)  A Turing-gép, mint a legáltalánosabb automata. Church-Turing-tézis. A P, NP, coNP osztályok, kapcsolatuk. A Karp-redukció fogalma, NP-teljesség.            

  6)  Cook-Levin-tétel (vázlatosan), a SAT, 3SAT, 3SZÍN NP-teljessége

  7)  További NP-teljes nyelvek:MAXFTL, H, H-út, Utazóügynök, 3DH, RH, Partíció, Hátizsák, Részgráfizo (nagyrészt csak az NP-beliség bizonyításával)

        Nyitott kérdés: a Gráfizo bonyolultsága.

  8)   A lineáris és az egészértékű programozás feladata. LP polinom idejű (biz. Nélkül),

        IP NP- teljes. Korábbi problémák átfogalmazása egészértékű programozássá.

        Elágazás és korlátozás (pl. független pontok, színezés)

  9)   Dinamikus programozás (pl. Hátizsák, leghosszabb közös részsorozat)

  10) Közelítő algoritmusok: utazóügynök probléma így is nehéz, az euklideszi változatára 2-közelítő  algoritmus, Ládapakolásra a FirstFit  algoritmus 2-közelítésének bizonyítása, Ibarra-Kim-tétel (tetszőlegesen jól lehet közelíteni) kimondva.

  11) Összehasonlítás alapú rendezések és elemzésük (buborék, beszúrásos, összefésüléses, gyorsrendezés). Alsó becslés a szükséges összehasonlítások számára.

        Nem összehasonlítás alapú rendezések és elemzésük: ládarendezés, radix rendezés.

  12) Lineáris és bináris keresés, az utóbbi optimalitása.         

        Keresőfa fogalma, tulajdonságai, hatékonysága.

  13) Egy kiegyensúlyozott keresőfa: a piros-fekete fa fogalma, tulajdonsága.

        Egy másik hatékony adatszerkezet: a 2-3 fa, illetve a B-fa fogalma, tulajdonságai, előnyei. Hash.

  14) Ismétlés, összefoglalás, tartalék.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Heti 2 óra előadás és heti 2 órás gyakorlat.

  10. Követelmények

  A szorgalmi időszakban: A félév folyamán egy nagyzárthelyit íratunk. Az aláírás feltétele a zárthelyi dolgozat sikeres teljesítése.

  A vizsgaidőszakban: A vizsgajegyet a zárthelyi eredményéből és az írásbeli vizsgán kapott pontszámból alakítjuk ki olyan módon, hogy abba a zárthelyi 40 százalék erejéig, a vizsgán kapott pontszám 60 százalék erejéig számít bele.

  Elővizsga: nincs

  11. Pótlási lehetőségek A félév során az arra kijelölt időpontban, valamint a pótlási héten pótzárthelyi írására van lehetőség.
  12. Konzultációs lehetőségek Igény szerint.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Rónyai Lajos, Ivanyos Gábor, Szabó Réka: Algoritmusok, TypoTeX Kiadó,

  Csima Judit, Friedl Katalin: Nyelvek és automaták, elektronikus jegyzet

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra56
  Félévközi készülés órákra28
  Felkészülés zárthelyire10
  Házi feladat elkészítése 
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
  Vizsgafelkészülés26
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Friedl Katalin

  egyetemi docens

  Számítástudományi és Információelméleti Tanszék

  IMSc tematika és módszer

  A gyakorlatokon más feladatokat dolgozunk fel, mint a többi kurzuson. Kevesebb bevezető, rutin, gyakorló feladat szerepel és több összetettebb, nehezebb, gondolkodtatóbb feladat lesz.

  IMSc pontozás

  A zh-n és a vizsgán is lesz egy-egy plusz, nehezebb feladat. A jegyek ponthatárát e nélkül határozzuk meg. A (plusz feladat nélkül is elérhető) jeles feletti teljesítményt a zh-n és a vizsgán is 0-15 plusz ponttal értékeljük. Ezeknek a plusz pontoknak az összege, de maximum 20 adja az IMSC pontot.

  A tantárgy témájához csatlakozó, de annál lényegesen összetettebb feladatokkal foglalkozó Algoritmus szakkörön való aktív részvétellel is lehet IMSC pontot szerezni (max 10-et úgy, hogy az összeg ne menjen 20 fölé).


  Az IMSC-pontok megszerzése a programban nem résztvevő hallgatók számára is biztosított.