Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Adatbányászat laboratórium

  A tantárgy angol neve: Data Mining Laboratory

  Adatlap utolsó módosítása: 2007. szeptember 21.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Mérnök Informatikus Szak BSc.Vállalati információs rendszerek szakirány
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VISZA384 6 0/0/2/f 2  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Pintér Márta,
  4. A tantárgy előadója

  Dr. Pintér Márta, egyetemi docens

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Adatbányászati alapismeretek, algoritmusok elmélete, valószínűség-számítás

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  Szakirany("AMIvállinfr", _)


  ÉS NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIETAC03" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIETAC03", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0
  VAGY
  TárgyEredmény( "BMEVIETAC08" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIETAC08", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  7. A tantárgy célkitűzése A tárgy gyakorlati ismereteket nyújt az adatbányászati módszerekről. A labor során a hallgató megismerkedik egy ismert adatbányászati szoftverrel, megismerkedik az adatbányászat elméleti háttérrel, és tapasztalatokat szerez az adatelemzés, tudáskinyerés területén. A labor célja a hallgatók felkészítése arra, hogy képesek legyenek adatbányászati elemzéseket végezni különböző területeken (kereskedelem, pénzügy, marketing, orvosi adatbányászat, stb.).
  8. A tantárgy részletes tematikája

  1.       Általános ismertető az adatbányászatról. Legfontosabb adatbányászati feladatok, az adatbányászat és a gépi tanulás nehézségei.

  2.       WEKA adatbányászati szoftver bemutatása, előfeldolgozás, adattranszformációk

  3.       Gyakori elemhalmaz keresés, asszociációs szabály keresés, eredmények interpretációja, asszociációs szabálykeresés buktatói , érdekességi mutatók

  4.       Osztályozás: legközelebbi szomszéd módszere, döntési szabályok

  5.       Osztályozás: döntési fák

  6.       Neurális hálózatok, Bayesi hálózatok, SVN osztályozás

  7.       Klaszterezés

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Laboratóriumi gyakorlat.

  10. Követelmények a.              A szorgalmi időszakban:

  1) Az ismeretek alkalmazására és készségszintű begyakorlására a félév első felében tartott összevont laboratóriumi gyakorlatokon kerül sor. A laborgyakorlatokon való részvétel kötelező.

  (2) Az ismereteket a laboratóriumi gyakorlatokon mérjük. A gyakorlatokon a szakirányos előadások alapján, illetve a kiadott útmutató alapján felkészülten kell megjelenni. A felkészülést beugró jelleggel mérjük. A gyakorlaton végzett munkát dokumentálni kell, amit az óra végén be kell adni. A beadott dokumentációt és az elvégzett munkát osztályozzuk.

  (3) A laboratóriumi gyakorlatot elégtelen felkészülés, sikertelen teljesítés vagy mulasztás esetén pótolni kell.

  Az aláírás megszerzésének feltétele: Minden laboratóriumi gyakorlat sikeres teljesítése.

   

  b.             A vizsgaidőszakban: -

  c.              Elővizsga: -

  d.             A félévközi jegy megállapításának módja: A gyakorlatokon szerzett jegyek átlaga.

  11. Pótlási lehetőségek

  Egy laboratóriumi gyakorlat pótolható. Pótolni a következő foglalkozás megkezdése előtt, a mulasztó hallgató által kezdeményezve külön egyeztetett időpontban kell.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Minden laboratóriumi felkészüléshez egyéni kezdeményezésre konzultációs lehetőséget biztosítunk.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom Dr. Bodon Ferenc: Adatbányászati algoritmusok, BME Számítástudományi és Információelmélet tanszék. Budapest, 2007, Online jegyzet http://www.cs.bme.hu/~bodon/magyar/adatbanyaszat/tanulmany/index.html

  Dr. Abonyi János: Adatbányászat - A hatékonyság eszköze, ComputerBooks Kiado Kft. Budapest, 2006

  Ian H. Witten and Eibe Frank: Data Mining: Practical machine learning tools and techniques, 2nd Edition, Morgan Kaufmann, San Francisco, 2005.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra28
  Félévközi készülés órákra32
  Felkészülés zárthelyire0
  Házi feladat elkészítése0
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása0
  Vizsgafelkészülés0
  Összesen
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Név:Beosztás:Tanszék, Int.:
  Dr. Bodon Ferencegyetemi tanársegéd SZIT
  Dr. Pintér Mártaegyetemi docensSZIT