Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Theory of Algorithms

  A tantárgy neve magyarul / Name of the subject in Hungarian: Algoritmuselmélet

  Last updated: 2012. november 23.

  Budapest University of Technology and Economics
  Faculty of Electrical Engineering and Informatics
  Course ID Semester Assessment Credit Tantárgyfélév
  VISZA213 4. 2/2/0/v 5 1/1
  3. Course coordinator and department Dr. Friedl Katalin, Számítástudományi és Információelméleti Tanszék
  6. Pre-requisites
  Kötelező:
  (TárgyEredmény( "BMEVISZA110" , "aláírás" , _ ) = -1
  VAGY TárgyEredmény( "BMEVISZA031" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY TárgyEredmény( ahol a TárgyKód = "BMEVIMA1236", ahol a Típus = "VIZSGA", ahol a Ciklus = tetszőleges, ahol a KépzésKód = tetszőleges) >=2
  VAGY Aláírás( ahol a TárgyKód = "BMEVIMA2603", ahol a Ciklus = tetszőleges)
  VAGY TárgyEredmény( "BMEVISZA071" , "jegy" , _ ) >= 2 )
  VAGY KépzésLétezik( ahol a KépzésKód = "9N-MM09")

  ÉS
  NEM ( TárgyEredmény( "BMEVISZAB01" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVISZAB01", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  ÉS Training.Code=("5N-A8")

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

  7. Objectives, learning outcomes and obtained knowledge The objective is to provide the students with the fundamental methods and skills to design and analyze algorithms.

   

  Obtained skills and expertise:

   

  Design and analysis of algorithms.

   

  8. Synopsis Algorithms. Sequential and binary search. Search with some basic data structures, like search tree, AVL tree, B-tree, hash table. Sorting by insertion, merge sort, heap sort, quicksort, bin sort, radix sort and the analysis of these methods. The complexity of sorting. Basic graph theoretical algorithms: BFS, DFS and their applications to determine (strongly) connected components. Algorithms for acyclic graphs. Finding maximal matching in bipartite graphs. Determining shortest paths by methods of Bellman-Ford, Dijkstra, and Ford. Minimal spanning tree algorithms and the union-find data structure. General algorithmic methods: branch and bound, divide and conquer, dynamic programming. Efficient approximation algorithms. Algorithmically hard problems, the notion of NP and NP-completeness.

   

  13. References, textbooks and resources T. Corman, C. Leiserson, R. Rivest, C. Stein: Introduction to Algorithms, Second Edition, MIT Press, 2001.
  14. Required learning hours and assignment
  Kontakt óra
  Félévközi készülés órákra
  Felkészülés zárthelyire
  Házi feladat elkészítése
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása
  Vizsgafelkészülés
  Összesen