Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Algoritmuselmélet

  A tantárgy angol neve: Theory of Algorithms

  Adatlap utolsó módosítása: 2011. január 25.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Műszaki Informatika Szak

  BSc

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VISZA213 4. 2/2/0/v 5 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Friedl Katalin,
  A tantárgy tanszéki weboldala //cs.bme.hu/algel
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Friedl Katalin

  Egy. Docens

  Számítástudományi és Információelméleti Tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Gráfelmélet

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  (TárgyEredmény( "BMEVISZA110" , "aláírás" , _ ) = -1
  VAGY TárgyEredmény( "BMEVISZA031" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY TárgyEredmény( ahol a TárgyKód = "BMEVIMA1236", ahol a Típus = "VIZSGA", ahol a Ciklus = tetszőleges, ahol a KépzésKód = tetszőleges) >=2
  VAGY Aláírás( ahol a TárgyKód = "BMEVIMA2603", ahol a Ciklus = tetszőleges)
  VAGY TárgyEredmény( "BMEVISZA071" , "jegy" , _ ) >= 2 )
  VAGY KépzésLétezik( ahol a KépzésKód = "9N-MM09")

  ÉS
  NEM ( TárgyEredmény( "BMEVISZAB01" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVISZAB01", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  ÉS Training.Code=("5N-A8")

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:
  Bevezetés a Számításelméletbe II.-ből aláírás
  7. A tantárgy célkitűzése

  Az algoritmusok tervezésével, elemzésével kapcsolatos alapvető módszerek, készségek elsajátítása.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Kereső algoritmusok. Alapvető adatszerkezetek: keresőfa, kiegyensúlyozott keresőfa (AVL-fa), B-fa, hash-tábla, kupac.

  Rendező algoritmusok: buborék rendezés, beszúrásos rendezés, összefésülés, kupacos rendezés, gyorsrendezés, láda- és radixrendezés.

  Alsó becslés az összehasonlitó rendezések lépésszámára.

  Alapvető gráfelméleti algoritmusok:

  Mélységi és szélességi bejárás, összefüggő és erősen összefüggő komponensek meghatározása, maximális párositás keresése páros gráfban.

  Legrövidebb utak keresése Dijkstra, Bellman-Ford és Ford algoritmussal.

  Minimális költségű feszitőfa keresése Prim módszerével, Kruskal algoritmusa és az unióüholvan adatszerkezet.

  Általános algoritmus-tervezési módszerek: mohó algoritmus, oszd meg és uralkodj, dinamikus programozás, elágazás és korlátozás.

  Közelitő algoritmus a ládapakolás és az euklideszi utazóügynök problémára.

  A bonyolultságelmélet alapjai: kiszámithatóság, NP, NP-teljesség

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás, gyakorlat

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban:

  - a félév lezárásának módja: aláírás

  - a félév lezárásához szükséges követelmény: sikeres zárthelyi

  b. A vizsgaidőszakban: - írásbeli vizsga

  c. Elővizsga: nincs

  11. Pótlási lehetőségek

   pótzárthelyi

  12. Konzultációs lehetőségek

  Igény szerint folyamatosan biztosítjuk.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Rónyai Lajos, Ivanyos Gábor, Szabó Réka: Algoritmusok, Typotex, Budapest, 1999.

  T. Cormen, C. Leiserson, R. Rivest, C. Stein: Új algoritmusok, Scolar Kiadó, 2003.

  Feladatgyűjtemény: http://cs.bme.hu/algel/fasor.pdf

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  (a tantárgyhoz tartozó tanulmányi idő körülbelüli felosztása a tanórák, továbbá a házi feladatok és a zárthelyik között (a felkészülésre, ill. a kidolgozásra átlagosan fordítandó/elvárható idők félévi munkaórában, kredit x 30 óra, pl. 5 kredit esetén 150 óra)):

   

  Kontakt óra

  56

  Félévközi készülés órákra

  28

  Felkészülés zárthelyire

  10

  Házi feladat elkészítése

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  Zárthelyi megírása..

  2

  Vizsgafelkészülés

  54

  Összesen

  150

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Friedl Katalin

  egy. docens

  Számítástudományi és Információelméleti Tanszék

  Visza213.rtf