Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Valószínűségszámítás

  A tantárgy angol neve: Probability Theory

  Adatlap utolsó módosítása: 2010. szeptember 3.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Mérnök Informatikus Szak,
  BSc képzés
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VISZA208 3 3/1/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Pintér Márta,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:Tanszék, Int.:
  Ketskeméty LászlóEgy.docensSzámítástudományi és Információelméleti Tanszék
  Pintér MártaEgy.docensSzámítástudományi és Információelméleti Tanszék  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Analízis

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  (TárgyEredmény( "BMETE90AX05" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY TárgyEredmény("BMETE90AX05", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0
  VAGY TárgyEredmény( "BMETE90AX22" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY TárgyEredmény("BMETE90AX22", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0
  VAGY TárgyEredmény( "BMETE921567" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY TárgyEredmény( "BMETE901918" , "jegy" , _ ) >= 2 )

  ÉS NEM (TárgyEredmény("BMEVISZAB00", "jegy", _) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVISZAB00", "felvétel", AktualisFelev()) > 0)

  ÉS Training.Code=("5N-A8")

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:

  Tematikaütközés miatt a tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tárgyakat:

  Neptun-kód Cím

  VIMA2203 Valószínűségszámítás

   

  7. A tantárgy célkitűzése

  A sztochasztikus modellalkotás alapjainak elsajátítása

  8. A tantárgy részletes tematikája
  1. Alapfogalmak, axiómák, a valószínűség tulajdonságai
  2. Feltételes valószínűség, események függetlensége, Markov-lánc fogalma
  3. Klasszikus valószínűség, geometriai valószínűség
  4. Valószínűségi változó, eloszlásfüggvény, diszkrét és folytonos eset
  5. Nevezetes diszkrét v.v.: binomiális, Poisson, geometriai
  6. Nevezetes folytonos v.v.: egyenletes, exponenciális, normális
  7. Várhatóérték, szórás, momentumok, Markov- és Csebisev-egyenlőtlenség
  8. Együttes- és vetületi eloszlásfüggvény, függetlenség, konvolúció
  9. Kovariancia, korrelációs együttható, kétdimenziós normális eloszlás, polinomiális eloszlás
  10. Feltételes eloszlás, feltételes várhatóérték, lineáris regresszió
  11. Nagy számok törvényei, centrális határeloszlás-tételek
  12. A matematikai statisztika alapfogalmai: statisztikai mező, minta, paraméter, statisztika
  13. Becslés tulajdonságai: torzítatlanság, konzisztencia, hatásosság; átlag, szórás becslései, maximum likelihood becslés
  14. Student eloszlás, konfidencia-intervallum, paraméteres próbák
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  6 óra előadás + 2 óra gyakorlat/ 2 hét

  10. Követelmények

  A gyakorlatokon való részvétel kötelező (TVSZ 14§ (3)).

  A gyakorlatokon összesen 5 nem pótolható kisZh (16§ (1)) megiratására kerül sor. Ezen kisZh-kon megszerezhető összpontszám legalább felét kell elérni az aláírás megszerzéséhez. Ezen felül az aláírás feltétele a zárthelyi legalább elégségesre történő megírása.

  Zárthelyi: A feladatok legalább 40%-os teljesítése szükséges.

  A zh és a kiszh-k az aláírás megszerzéséhez szükségesek, a vizsgába nem számítanak bele.

  A vizsgaidőszakban: a sikeres vizsga feltételei azonosak a zárthelyinél leírtakkal.

   

   

  11. Pótlási lehetőségek

  Zárthelyi pótlására a szorgalmi időszakban, illetve a pótlási időszakban egy-egy alkalommal van lehetőség.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Az előadó fogadóórája keretében

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  1. Ketskeméty László: Valószínűségszámítás, Műegyetem Kiadó 55050
  2. Ketskeméty László-Pintér Márta: Matematikai statisztika,
   interneten:
   www.szit.bme/~kela/stat.pdf
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra60
  Félévközi készülés órákra20
  Felkészülés zárthelyire20
  Házi feladat elkészítése 
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
  Vizsgafelkészülés20
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Név:Beosztás:Tanszék, Int.:
  Dr. Ketskeméty Lászlóegy. adjunktusSzámítástudományi és Információelméleti Tanszék