Szemantikus és deklaratív technológiák

A tantárgy angol neve: Semantic and Declarative Technologies