Számításelmélet

A tantárgy angol neve: Theory of Computing